De cvba Ecopower uit Rotselaar krijgt nu toch een milieuvergunning voor de exploitatie van een omstreden windturbine op het industrieterrein langs de Ballingsweg in Grotenberge. De bestendige deputatie verwerpt het weigeringsbesluit van het Zottegemse schepencollege en oordeelt dat de bezwaren van de omwonenden ongegrond zijn.

Begin december vorig jaar diende de cvba Ecopower een milieuvergunningsaanvraag in voor de installatie van een windturbine langs de Ballingsweg in Grotenberge. De turbine voor de productie van elektriciteit heeft een rotordiameter van 70 meter en een masthoogte van 97 meter. Tijdens de periode van openbaar onderzoek werden 22 bezwaren ingediend. Omwonenden vrezen voor visuele hinder door de schaduw van de wieken, geluidshinder en een waardevermindering van hun woningen. De klagers vonden gehoor bij het schepencollege van Zottegem dat weigerde een milieuvergunning af te leveren.

In beroep bij de bestendige deputatie haalt de cvba Ecopower nu zijn gram. Volgens het bedrijf moet de visuele impact gerelativeerd worden omdat in de buurt al GSM-masten en torenkranen aanwezig zijn. Voorts vindt Ecopower dat een waardevermindering van de huizen niet het gevolg kan zijn van een windturbine, maar wel van de aanwezigheid van het industrieterrein. Tenslotte wordt schaduwhinder van de wieken geminimaliseerd en wordt onderstreept dat het project de steun van alle plaatselijke milieuverenigingen geniet.


Klachten ongegrond
Volgens de deputatie zijn de klachten van de omwonenden ongegrond. Zo wordt onder andere verwezen naar een gelijkaardige inrichting in Eeklo waar geen klachten over geluidshinder zijn. Bovendien zou de slagschaduw van de wieken voor de dichtstbijzijnde appartementsblokken tot 10 uur per jaar beperkt blijven. De deputatie onderstreept ook dat het weigeringsbesluit van het Zottegemse schepencollege niet gemotiveerd was.

De cvba Ecopower krijgt een milieuvergunning voor 20 jaar. Het bedrijf moet wel de nodige veiligheidssystemen voorzien om blikseminslag, ijsworp en wielbreuk te voorkomen.