Drie capibara 's die ontsnapt zijn in Merendree werden onlangs opgemerkt langs de oever van het kanaal Gent- Brugge in Beernem. Antoon Van Ryckeghem, een 71 -jarige, gepensioneerde handelsvertegenwooriger, zag hoe tijdens zijn zondagse wandeling één van de dieren het wandelpad kruiste. Volgens eigenaar Eric Deschuyter moeten de wandelaars geen schrik hebben van de dieren en zullen ze niemand aanvallen.

,,Het was omstreeks 15 uur op zondag 4 mei toen ik langs het kanaal liep en ik een groot beest uit de struiken zag komen. Het dier moet ongeveer zo' n halve meter hoog geweest zijn en ik schat zo om en bij de 40 kilo. Toen het mij zag dook het het water in. Ik had wel eens eerder een dergelijk dier gezien, maar dan alleen in een TV- documentaire. Dat herinnerde ik me omdat het een zeer typerende lange kop heeft. Ik wist in elk geval dat het hier niet om een inheems dier ging, hoewel ik niet op de naam kon komen. Die ben ik toen gaan opzoeken in de bibliotheek'', aldus Van Ryckeghem, die de milieudienst van de gemeente en de burgemeester verwittigde.

Van Ryckeghem is niet de enige die één van de dieren op het kanaal waarnam. Ook werklieden van de baggerwerken ter hoogte van het kanaaleiland in Sint- Joris, een deelgemeente van Beernem, beweren de dieren gezien te hebben.


Planteneters
,,De dieren zijn hier twee maanden geleden ontsnapt toen er wegenwerken bezig waren in de straat. Achter onze woning stroomt de Kattebeek en zo zijn ze wellicht naar het kanaal Gent-Brugge gezwommen. De lokale politie heeft ze kort daarna opgemerkt, sindsdien waren we het spoor bijster. Het zijn nachtdieren die zich overdag schuilhouden onder struiken.

Reuzencavia's, zoals ze in het Nederlands heten, zijn planteneters die graag in het water leven en aan land komen om wat groen te eten'', zegt eigenaar Eric Deschuyter die de dieren al ruim vijftien jaar bezit.

De dierensoort is afkomstig uit het amazonegebied van Venezuela, maar de ontsnapte dieren werden gekweekt in Europa.

,,Ze zijn helemaal niet gevaarlijk. Capibara's hebben meer schrik van de mensen dan wij van hen moeten hebben. Ze zullen niet aanvallen en als er veel lawaai is gaan ze ervandoor. Als ze opgejaagd worden maken ze een licht blaffend geluid, maar het is beter ze met rust te laten.''

,,We zouden ze graag terug in ons bezit krijgen en vragen dat iedereen die ze opmerkt de politie verwittigt zodat we ze met wat voedsel en een kooi kunnen vangen'', zegt Eric Deschuyter.