De Pieter Brueghelkring van Grote-Brogel stelt alles in het werk om de werkelijke geboorteplaats van Pieter Brueghel de Oude te achterhalen. Grote-Brogel maakt een grote kans. Onder leiding van Dr. Jan Vaes is begin dit jaar wetenschappelijk onderzoek van start gegaan. De kring denkt ook aan de uitbouw van een informatiecentrum. De plannen hiervoor zijn vrij concreet.

De voorbije jaren hebben de leden van de Pieter Brueghelkring van Grote-Brogel veel opzoekingswerk gedaan naar de geboorteplaats van Pieter Brueghel. Drie plaatsen komen in aanmerking als geboorteplaats: de Nederlandse plaatsen Breda, Son en Brueghel en Grote-Brogel. De Peerse deelgemeente maakte de meeste kans.

De vorsers van de Brueghelkring wijzen er op dat in het boek ,,Descrittione di tutti Paesi Bassi'' dat in 1582 in Antwerpen door Plantijn werd gedrukt, een landkaart staat die vreemd genoeg het totaal onbeduidende boerendorpje Brueghel vermeldt. Bedoeld is wel degelijk Brogel bij Overpelt, want ook dit laatste dorp staat aangeduid. De kaart is gemaakt onder toezicht van de cartograaf Ortelius, een goede vriend van Brueghel. Mogelijk gaat het dus om een knipoogje naar de schilder, die in die tijd in Antwerpen werkte. Zulke Spielerei kwam in die tijd wel vaker voor onder bevriende humanisten in het Antwerpse.

,,Pieter Brueghel had goede relaties met enkele aardrijkskundigen van zijn tijd'', weet Paul Capals van de Pieter Brueghelkring van Grote-Brogel. ,,Abraham Ortelius was een Vlaams cosmograaf en cartograaf. Voor zijn vertrek naar Italië stond Brueghel al in contact met een humanistische kring rond Ortelius. Onder de leden bevonden zich de uitgever Plantijn, de graficus Hogenberg en de uitgever Cock, de man waarvoor Brueghel werkte.''


Schrijfwijze
Het is onder leiding van Jan Vaes dat het wetenschappelijk onderzoek naar de geboorteplaats van Pieter Brueghel wordt uitgevoerd. Jan Vaes promoveerde in 1987 tot doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Hij is lector geschiedenis aan de Limburgse Hogeschool en docent kunstgeschiedenis aan het hoger instituut voor opvoedkunde in Hasselt. Zijn studie van vroegchristelijke kerken in Italië werd bekroond door de academie voor letteren en schone kunsten in België.

Paul Capals: ,,In het ,,Schilder-boeck'' uit 1603 van Carel Van Mander wordt aangegeven dat de Pieter Brueghel werd geboren in een Brabants dorp Brueghel bij Breda.

Maar in die tijd werd ook Bree zo genoemd en Grote-Brogel ligt vlak bij Bree. En op een landkaart uit 1624 wordt Grote-Brogel gesitueerd in Brabant. De term Brabant was in die tijd een zeer rekbaar begrip. Zelfs Weert en Maastricht werden wel eens bij Brabant gerekend.

De Brueghelkring wil nu nagaan of alle bronnen wetenschappelijk betrouwbaar zijn. Objectiviteit staat hierbij voorop. Een einddatum van het onderzoek wordt niet vooropgesteld.

In ieder geval wil de kring uit Grote-Brogel het opzoekingswerk afronden met de uitgave van een boek. Voor het inrichten van een informatiecentrum zijn de plannen al vrij concreet. Het is enkel nog wachten op een geschikte locatie. Voor de leden van de Brueghelkring mag de vermaarde schilder ook wel een standbeeld krijgen.