Op tweede pinksterdag beleeft Elewijt weer een hoogdag. Maar dit jaar wordt die heel bijzonder, want de Sint-Hubertusprocessie trekt er al voor de 400ste keer door de straten.

Een prestatie, want het wordt almaar moeilijker om mensen te motiveren om mee op te stappen. Miel Verbruggen, motor achter het processiecomité, weet er alles van. Voor wie moeilijk te been is, is er een wagen.

,,De processie trekt voor de 400ste keer door de gemeente. Dat weten we exact. In het parochiearchief vonden we in de rekening van de H. Geesttafel van 1603 de eerste aanduidingen'', vertelt Miel Verbruggen.

Sint-Hubertus, de prediker, is overleden in Tervuren. Hoe zijn reliek in Elewijt is terechtgekomen, weet men niet juist. Wel bestaat er een geschrift uit 1650 waarbij de Mechelse aartsbisschop Boonen toelating gaf tot vereren van de reliek van Sint-Hubertus in Elewijt. Dat stuk wordt in oktober tentoongesteld in kasteel Alden Biesen (Limburg).


Met dank aan scouts en gidsen
De processie onderging in de loop de eeuwen wijzigingen. ,,Eertijds was het een processie zoals in vele andere parochies waar de communicantjes mee opstapten. De tijd dat er nog veel nonnetjes waren in de parochiale scholen. Nu staat of valt onze Elewijtse processie met de deelname van de scouts en de gidsen. En we moeten een dringende oproep doen tot jonge mensen die zich willen inzetten in het processiecomité. Dat bestaat alleen nog uit gepensioneerden'', weet Verbruggen.

Maandag stappen er 200 mensen mee op. De kleding dateert uit 1970. Die kochten ze toen van het Hanswijkcomité in Mechelen. Dit jaar is de kleding wel volledig gereinigd en hersteld waar nodig.

Er zijn vier delen in de processie: Sint-Hubertus achtereenvolgens als jager, bekeerling, prediker en als vereerde. ,,We voorzien dit jaar ook in een wagen voor mensen die niet meer zo best te been zijn. We krijgen stilaan medewerking van andere parochies. En het zangkoor van Eppegem stapt mee op'', besluit Miel Verbruggen.

  • Maandag 9 juni: 9 uur misviering; 10 u. start processie; 12 u.: uitdeling Sint-Hubertuskoeken.