Naar schatting 250 personen hebben woensdagavond in Mechelen op initiatief van het ,Comité Jos Blijft' een fakkeltocht gehouden voor de heraanstelling van Jos Verstraeten als pastoor van de Sint-Pietersparochie van Wezembeek-Oppem.

De manifestanten trokken met veel Vlaamse leeuwenvlaggen van het station naar de ambtswoning van kardinaal Danneels.

Naast de wederaanstelling van Verstraeten eist het Comité eerherstel voor Verstraeten, de splitsing van het tweetalige bisdom Mechelen-Brussel en de afschaffing van tweetalige missen in Vlaanderen.

Verstraeten werd eind 2002 ontslagen door Danneels omdat hij en zijn parochieploeg weigerden in te gaan op de vraag van de Franstalige kerkgangers om de wekelijkse Franstalige mis opnieuw in te voeren. In april bezorgde het Comité Danneels 6.775 handtekeningen onder de eis dit ontslag ongedaan te maken. Verstraete was woensdagavond niet aanwezig.

In een brief die voorgelezen werd stelt hij wel de eis tot splitsing van het bisdom te steunen ,,zodat Walen en Vlamingen hun eigen zaken kunnen regelen.'' Hij vindt het ook ,,de logica zelf'' dat in Vlaams-Brabant eucharistie- en andere vieringen in het Nederlands doorgaan.