Actiegroepen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië die hinder ondervinden van het gebruik van de landingsbaan 02, hebben de werkgroep Runway 02 opgericht. De groepen eisen dat de baan 's nachts niet meer gebruikt wordt.

De werkgroep vraagt ook een een striktere reglementering, zodat de baan overdag alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt wordt.

In Zaventem worden vooral de twee parallelle banen 25L en 25R gebruikt om te landen. Alleen in bepaalde klimatologische omstandigheden (windrichting) of als er op de andere banen werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt baan 02 gebruikt.

De vliegtuigen landen bij het gebruik van deze baan via Halle, Waterloo, Kraainem en Sterrebeek. De actiegroepen die zich in Runway 02 verenigen, komen uit dit gebied.

In een mededeling klaagt de werkgroep erover dat baan 02 steeds meer gebruikt wordt. In 2002 was dat gedurende 35 dagen intensief, tijdens de eerste vier maanden van 2003 werd de baan al 41 dagen gebruikt.

In het debat over het vliegtuiglawaai boven Zaventem wordt over deze baan ten onrechte nooit gepraat, menen de initiatiefnemers van Runway 02. Het gebruik ervan levert voor de betrokken omwonenden nochtans veel hinder op, want de vliegtuigen vliegen zeer laag over de dichtbevolkte gebieden.

De werkgroep eist, naast een nachtelijk verbod en een betere reglementering voor het gebruik, een spreiding van de landingsprocedures. Die moet een einde maken aan de onaanvaardbare concentratie van de bewegingen in een route. Bovendien moet de hellingsgraad bij het landen verhoogd worden, zodat de vliegtuigen niet onnodig laag moeten gaan vliegen vanaf Waterloo. (belga)