In Asse pleit meerderheidspartij CD&V er voor dat, bij wijze van proef, de Koensborre weer wordt opengesteld voor autoverkeer in beide richtingen. Tegelijk moet aan het Koensborreplein de Oudestraat, de afslag naar de Nieuwstraat ter hoogte van het Ascanusinstituut en de Sint-Martinusscholen TSO-BSO, worden afgesloten. Het verkeer moet dan via het tegenoverliggende kruispunt naar de Nieuwstraat.

De Koensborre is de straat tussen de Putberg en de Nieuwstraat, parallel met de Kalkoven (N9). Samen met de Koningin Astridstraat en de Godfried Kurthstraat, de verbindingsstraten met de N9, vormt het de dichtbebouwde volkswijk Schipper. In deze straten worden thans herinrichtingswerken uitgevoerd. Bedoeling is na de werken de G. Kurthstraat open te stellen in beide richtingen. De versmalde K. Astridstraat wordt eenrichting vanaf de N9. In de Koensborre zou de eenrichting vanaf de Broekeweg tot de K. Astridstraat worden verlengd tot de G. Kurthstraat.

De CD&V stelt die eenrichting in de Koensborre nu zelf in vraag. ,,Door de werken was er tijdelijk tweerichtingsverkeer in de Koensborre en dat bleek als verrassend gevolg te hebben dat de dagelijkse ochtendfile op de N9 vanaf de Wijndruif bijna tot nul was herleid'', zegt voorzitter Stefan Stiers. ,,Dat zette ons aan het denken, mede omdat er aan het Koensborreplein ook dringend een einde moet komen aan de onveilige situatie ter hoogte van de scholen. Nog een geluk dat broeder Georges daar altijd met vaste hand de kinderen door de ochtend- en avondspits leidt. Zonder hem zou het helemaal een heksenketel zijn.''


Plannen alsnog aanpassen
Door de Koensborre opnieuw in beide richtingen open te stellen (de eenrichting werd ingevoerd in 1992) wil de CD&V drie dingen bereiken:

  • Het verkeer dat via de Putberg komt (volgens gemeentecijfers 5.000 voertuigen per dag) vlotter afwikkelen naar de Nieuwstraat zonder de lus te moeten maken via de N9, met alle overlast vandien.
  • Het verkeer in de Koensborre vertragen. De eenrichting deed de snelheid toenemen, luiden de klachten.
  • Het gevaarlijke kruispunt Oudestraat-Nieuwstraat wordt afsluiten, wat veiliger is voor de scholen. Alle verkeer moet via de andere kant (vishandel De Bondt) naar de Nieuwstraat. In die strook van de Koensborre moet dan wel een parkeerverbod komen.
  • Het voorstel van de CD&V is verrassend, want het breekt met de politiek die in Asse al tien jaar wordt gevoerd en die er op gericht is het sluipverkeer uit de zijstraten van de N9 te houden. ,,We vragen daarom eerst een proefperiode. Het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig dat men vanaf de N9 terug de G. Kurthstraat als sluipweg zal gaan nemen'', zegt schepen Koen Van Elsen. ,,Daarnaast moet de mening van de bewoners van de Koensborre worden gevraagd. Al vermoed ik dat ook zij blij zullen zijn dat ze niet meer de lus via de N9 moeten maken.'' Indien de proef meevalt moet op termijn het kruispunt Nieuwstraat-Koensborre worden aangepast, voegt de schepen er aan toe. Belangrijker is dat, als de meerderheid het CD&V-voorstel een kans wil geven, de aan de gang zijnde herinrichting van de Koensborre moeten worden aangepast. ,,De rijweg moet dan 4,8 meter in plaats van 4,4 meter worden. Dat kan door het voetpad op 1,5 meter te brengen'', aldus Van Elsen. Het college heeft informeel weet van het voorstel, maar nam nog geen beslissing. De technische dienst is sceptisch.