De voorstanders voor het behoud van een autonoom Onze-Lieve-Vrouwcollege zijn gestart met een brieven- en e-mailactie voor meer duidelijkheid over het waarom van het samenwerkingsakkoord tussen het Onze-Lieve-Vrouwcollege en het Heilig Hartinstituut. De petitie voor het behoud van een autonoom Onze-Lieve-Vrouwcollege in Halle leverde al meer dan 310 reacties op. Ook het forum op www.steunhetcollege.be loopt als een trein.

Collegedirecteur Guy Debognies trof gisterenmorgen meer dan honderd mails aan van verontruste ouders. ,,Iedereen spreekt me aan over de nauwere samenwerking tussen beide scholen maar veel concreets kan ik hen niet vertellen. Ten eerste is nog uitgemaakt hoe de samenwerking concreet vorm zal krijgen en ten tweede beslist het schoolbestuur. Wij zijn de uitvoerders van de beslissingen'', aldus Guy Debognies.

,,Al die verontruste reacties hebben veel met onzekerheid te maken'', zegt Debognies. ,,Alle leerkrachten blijven aan de slag. Integendeel, door de samenwerking krijgen we wellicht meer middelen voor zorgverbreding en extra mensen. Van de huidige generatie leerlingen merkt 60 % wellicht niets van de samenwerking omdat alles geleidelijk gebeurt. Ik denk dat pas over tien jaar de uitwerking een feit zal zijn''.

Sinds de bekendmaking lijken de reacties te evolueren. ,,Iedereen reageerde in het begin zeer emotioneel. Begrijpelijk. Het Onze-Lieve-Vrouwcollege is ook voor mij een groot deel van mijn leven waar ik enkel weg was om in Leuven te gaan studeren'', gaat Debognies verder.


Vorm van appreciatie
,,Het succes van die petitie is eigenlijk een vorm van appreciatie voor ons onderwijs. Twee scholen die haast hetzelfde programma aanbieden en elkaar beconcurreren zorgt echter voor veel energieverspilling. Over de samenwerking bestaan er veel misverstanden. Door een intense samenwerking met het Heilig Hartinstituut kunnen we kleinere klassen maken, krijgen we meer middelen om leerlingen te begeleiden, kunnen we meer keuzemogelijkheden aanbieden en zo meer. Ons uitgangspunt is dat wat nieuw is zeker niet slechter mag worden voor beide scholen. Dat wordt een grote uitdaging. Uiteindelijk maken mensen een school en die mensen veranderen niet'', besluit Guy Debognies.