Het Jabbeekse gemeentebestuur wil Varsenare onderbrengen in het regionaal stedelijk gebied Brugge. Met deze planologische stap zou het mogelijk zijn dat er een fikse woonuitbreiding komt in het noorden van Varsenare. Komen er de komende jaren 250 woningen bij tussen de Westernieuwweg en de Popstaelstraat?

Het WVI is in opdracht van het Vlaams Gewest bezig met het afbakeningsproces voor het regionaal stedelijk gebied Brugge. Hierbij wordt de grens gelegd tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. In dat regionaal stedelijk gebied Brugge moeten er tegen 2007 nog tussen de 4.500 en 4.800 woongelegenheden worden gerealiseerd. Jabbeke wil, de lichte bevolkingsterugloop indachtig, dat de woonkern van Varsenare hierin wordt opgenomen. En wil heel wat jonge gezinnen naar Varsenare lokken. Daarom nam de gemeenteraad de princiepsbeslissing rond een strategisch woonproject bij de kern van Varsenare.

,,De bedoeling is om de bevolking op zijn minst op peil te houden,'' motiveert schepen van Ruimtelijke Ordening Hendrik Bogaert. ,,In het reservegebied tussen Westernieuwweg-Popstaelstraat-Legeweg is van de zeventien hectare het grootste deel bestemd voor wonen en zes hectare voor uitbreiding van de sportvoorzieningen. Rekening houdende met het structuurplan Vlaanderen is er dus plaats voor 250 tot 260 woningen.''

Agalev vindt de uitbreiding van de dorpskern met 250 woningen te veel. ,,Wij denken dat een goede combinatie van inbreiding met een kleine uitbreiding beter zou zijn,'' motiveert Guy Deklerck. ,,Daarnaast vrezen we voor mobiliteitsproblemen.'' (PAN)