Het sociaal tewerkstellingsinitiatief Loca Labora zit in slechte financiële papieren. Daardoor heeft het recent drie leden van zijn omkaderingspersoneel moeten ontslaan. De ontslagen werknemers kondigen voor zondag 8 juni een protestactie aan. ,,We protesteren tegen de teloorgang van de biokruidenkwekerij, ons arbeidszorgproject waarmee Loca Labora ooit begon'', zegt ontslagen coördinator Frans Hostens.

Loca Labora met vestigingsplaatsen in Beernem en Oostkamp ('t Roodhof) stelt zestig mensen tewerk die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Er worden onder meer biokruiden gekweekt, er is een sociale werkplaats in de biogroententeelt en in de horeca. Zij worden begeleid door twintig mensen voltijds omkaderingspersoneel.


Verlieslatend
,,Ondanks subsidies maken we verlies'', geeft Dirk Dalle, voorzitter van Loca Labora, toe. ,,Naast onze sociale doelstellingen is er ook altijd de economische realiteit. Willen we onze toekomst veilig stellen, dan moeten we besparen en efficiënter werken. We hebben een ondernemingsplan uitgewerkt zodat we binnen afzienbare tijd weer break-even kunnen draaien. Dat plan heeft uitgewezen dat we met een overschot aan omkaderingspersoneel zitten. 22 voltijdsen is te veel, dus zagen we ons verplicht drie mensen te ontslaan. Onze 60 doelgroepmedewerkers kunnen wel allemaal aan de slag blijven.''

Om kostenbesparend te werken, wordt het arbeidszorgproject rond de biokruidenkwekerij -- de roots van Loca Labora -- geïntegreerd in de bioboerderij.


Wanbeleid
,,We werden ontslagen zonder voorafgaand overleg'', protesteert Frans Hostens, coördinator van dat arbeidszorgproject. ,,Loca Labora verloochent daarmee zijn eigen sociale missie. De jongste drie jaar zijn al tien mensen uit frustratie zelf weggegaan. Vandaar dat het tijd wordt dat wij het wanbeleid van de jongste jaren aanklagen.''

Het ontslagen personeel kondigt voor het komende opendeurweekend een petitieactie en een stille optocht aan aan de ingang van Loca Labora in Beernem (Bulskampveld).

,,Ons arbeidszorgproject voor de sociaal zwakkeren mag niet teloor gaan wegens economische rentabiliteit.'', aldus Hostens.