Als alles volgens planning verloopt, begint de aanleg van de fietspaden langs de N462, vanaf de Zuidlaan in Wetteren tot aan de grens met Bavegem, in het najaar van 2004. Gerechtelijke onteigeningen zouden de zaak wel nog kunnen vertragen.

Het gaat in totaal om 11,6 km nieuw fietspad, heen en terug. In vergelijking met de vorige plannen werd rekening gehouden met een aantal opmerkingen van het actiecomité N462, dat al jaren ijvert voor de aanleg van de fietspaden en de herinrichting van de doortochten Roosbroek, Massemen en Westrem. Dit was het gevolg van enkele zware verkeersongevallen.

Roel Dogimont: ,,De rustige zone in Westrem is uitgebreid. De doortocht Massemen-dorp werd uitgebreid tot aan Prinsenhof alsook aan de andere kant. Rond de Maelbroekstraat komt een snelheidsremmende ingreep. Welke dat wordt moet nog overlegd worden met het Vlaams gewest. Er komen bijkomende oversteekplaatsen aan het Saffraantje ten behoeve van de bewoners van Home Diepenbroek en aan het buurthuis van Westrem. Nog in Westrem zal men een verkeerstafel aanleggen. Ter hoogte van de brug onder de E40 kan men niet zo breed gaan als men wil en om die reden voorziet men in een schrikzone om de fietsers te beveiligen.''

De werken zullen 1,5 jaar duren en in vier fasen uitgevoerd worden.