Aandachtige gebruikers van de N43 Gent-Deinze hebben het al gemerkt: ter hoogte van de Colruyt en Versele-Laga zijn al een tijdje kleinere werken aan de gang. Het zijn aanpassingen aan allerlei nutsleidingen in voorbereiding op grote rioleringswerken die na de bouwvakantie beginnen en ruim anderhalf jaar zullen duren. In opdracht van het Vlaamse Gewest legt Aquafin er collectoren aan die het afvalwater van Astene Noord naar het zuiveringsstation moeten voeren.

Aan de Colruyt en Versele-Laga zullen twee onderboringen of persingen gebeuren. Dat komt onder meer doordat ook een lozingspunt in de Gampelaeredreef, net voorbij de spoorwegbrug, in het project is opgenomen. Tussen die Gampelaeredreef en de Pontstraat langs de N43 zal aannemer Cnockaert uit Wervik, dezelfde firma die ook de doortocht in Zulte realiseert, een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Andere opdrachten zijn de aanleg van wachtaansluitingen voor de volgende Aquafinfase in Astene Zuid, eveneens een gescheiden stelsel in de Pontstraat en Hellestraat, lozingspunten in de Krommestraat, Dr. Adriaan Martenslaan en Palingstraat en pompstations op de hoek van de Achterstraat met de N43 (Kapellestraat) en in de Hellestraat, dicht tegen de Leie. Al die ingrepen hebben een tweeledig doel: het regenwater niet meer vermengen met het afvalwater en het afvalwater niet meer in de Leie lozen maar afvoeren naar het zuiveringsstation aan de Groenstraat-Schipdonkstraat.

,,Over een tweetal weken begint de aannemer met de ondergrondse persingen. Als die eenmaal klaar zijn, zullen de eigenlijke werken, na de bouwvakantie dan, in zones van goed honderd meter opschuiven in de richting van de Pontstraat. Dan zal ook de grote hinder voor het verkeer ontstaan met vaak beurtelings verkeer via lichten. De werken zullen ruim anderhalf jaar duren'', zegt ingenieur Patrick Otten van de Deinse technische dienst.

Pas in een latere fase staat Astene Zuid op de Aquafinkalender gepland. ,,Het is duidelijk dat de hinder langs de N43 eerst volledig voorbij moet zijn. Zoniet zou Astene zo ongeveer van de buitenwereld worden afgesloten'', besluit Patrick Otten.