Op aandringen van ,,het stadhuis'' richt de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen zich voortaan ook tot de gewone Gentenaars (en individuele toeristen). Voor hen is er nu elke zondagmorgen een themawandeling gepland.

Sinds vele jaren staan de medewerkers van de Gidsenbond in voor geleide wandelingen. Thans telt de bond een 125 ,,genthousiaste'' gidsen, van wie 80 ,,heel actief'' zijn. Verder publiceert de vereniging een tijdschrift, De Heraut , dat naar 600 leden toegestuurd wordt, en staat ze in voor het toeristisch bezoek aan het belfort.

Omdat schepen Van Rouveroij, bevoegd voor toerisme, het geleide wandelen ook voor individuele geïnteresseerden wil openstellen, begon de Gidsenbond met wandelingen op zondagmorgen die iedereen kan meevolgen.

Deze maand gaat de aandacht naar sprookjes, sagen en legenden (zondag 1 juni), muziek (8 juni), mensenrechten (15 juni), keukenlatijn (22 juni) en frappante vrouwen (29 juni). Die wandelingen starten telkens om 10 uur stipt aan de Info-Crypte van de Lakenhalle. Deelname kost 6 euro (8 euro voor het keukenlatijn).

Op het gewone programma staan gidsbeurten in de meest uiteenlopende talen, tot en met het Gents (,,zonder onderschriften''). Ook de meest verscheiden vervoermiddelen komen aan bod, tot kajak en step toe. (DAL)

  • Info en inschrijvingen: tel. 09-233.07.72, van 9 tot 17 uur.