,,Maar drie maand huurachterstand en toch word ik uit mijn woning gezet.'' Filip Van Zandycke is het duidelijk niet eens met die maatregel. Gistervoormiddag sloeg hij zijn tenten op voor de woning van Guy Reynebeau, voorzitter van de Gentse Maatschappij voor Huisvesting. Niet voor lang, na nauwelijks een uur kwam de politie de man oppikken. ,,Iedereen heeft het recht om te betogen, maar aan mijn privéleven mogen ze niet raken'', reageert Reynebeau.

Het geschil tussen Filip Van Zandycke en de Gentse Maatschappij voor Huisvesting draait rond een huurachterstand voor de maanden mei, juni en juli 2002. ,,Omdat ik toen financiële problemen had, kon ik mijn huur niet betalen'', zegt Van Zandycke. ,,Daarna ben ik echter op eigen initiatief mijn huurachterstand beginnen inlossen.''

Eén jaar later is de huurachterstand er nog steeds. Voor de sociale huisvestingsmaatschappij was de maat vol. ,,Sinds juni vorig jaar is de huurder in gebreke. Wij hebben alles gedaan om hem te helpen'', zegt Guy Reynebeau. ,,We stelden een afbetalingsplan op, waardoor hij zich in zes maand in orde kon stellen. Hij heeft zich daar niet aan gehouden. Daarna zijn we naar de vrederechter gestapt. Hij kreeg opnieuw drie maand uitstel. Tegen eind maart moest alles in orde zijn. Toen dat niet het geval was, heeft de vrederechter, niet ik, beslist dat de man uit zijn huis moest.''

Van Zandycke woont samen met zijn zesjarig dochtertje in een appartement in de Geraniumstraat. Omdat zijn dochtertje het schooljaar zou kunnen uitmaken, werd hem nog één maand uitstel verleend. Reynebeau: ,,Maar eind juni moet hij onherroepelijk zijn sleutel inleveren. De huurder beroept zich steeds op het universele recht op wonen. Maar dat geeft hem niet het recht om niet meer te betalen. Dan zou onze huisvestingsmaatschappij snel failliet gaan.''

Dat hij niet opgezet was met zijn uitzetting, wilde Van Zandycke gisteren met een actie duidelijk maken. 's Ochtends sloeg hij voor de woning van Guy Reynebeau zijn tenten op. Voor Reynebeau was dit een stap te ver. Hij verwittigde de politie die de man kwam oppakken. ,,Die actie deed de deur dicht. Ik heb een vrouw en kinderen. Dat mensen betogen kan mij niet schelen, maar ze moeten mijn privéleven erbuiten houden.''

Rond de middag werd Filip Van Zandycke opnieuw vrijgelaten. Hij mag wel niet meer in de omgeving van de woning van Reynebeau komen.