De beide Pittemse jeugdbewegingen kampen al geruime tijd met plaatsgebrek. KSA telt nu 165 leden en zat veel te krap behuisd in de gemeentelijke prefablokalen aan de Plaatsmolen. De +13 werking vond een onderkomen in Mariëngaard in de Joris Wybostraat, maar ook zij waren met hun 75 leden te eng behuisd.

Beide verenigingen huren nu gezamenlijk de fabriekshal van de nv Homarium in de Koolskampstraat. Bij het grote publiek zal het gehuurde pand beter bekend zijn als de oude conservenfabriek DINO. Samen met de onschatbare hulp van sympathisanten en sponsors werkten ze keihard om deze hangar op te knappen en in te richten. Naast een ruime overdekte speelhal beschikken ze ook nog over drie aparte daglokalen, een ruim, gezellig leidinglokaal, een sanitair blok en een bergruimte.

De jonge priester en leider van de +13 werking, Rik Cloet, is één van de drijvende krachten achter dit initiatief. ,,Los van alle familiebanden wel te verstaan, leek deze hangar ons echt wel een zeer geschikte locatie. We zijn nu voor enkele jaren gerust qua lokalen en kunnen op een efficiënte en verantwoorde manier verder werken.''


Niet langer wachten
Op onze vraag waarom ze zelf dit initiatief nemen en niet wachten op de nieuwe gemeentelijke jeugdlokalen was Rik Cloet zeer formeel. ,,Als we daarop moeten wachten zijn we nog voor enkele jaren zoet. Er is inderdaad sprake van nieuwe jeugdlokalen, maar dat kan nog een hele tijd duren. Het leek ons beter om niet langer af te wachten en zelf deze geboden kans met beide handen te grijpen. We zullen echter wel de vraag stellen naar het gemeentebestuur om eventuele huursubsidie te bekomen zodat beide jeugdbewegingen niet met een financiële kater overblijven''.

  • Geïnteresseerden om lid te worden van KSA Pittigem of de +13 werking, kunnen contact opnemen met respectievelijk Eva en Jonas Vromman, Joris Wybostraat 18 te Pittem of via gsm 0473-92.32.78 of 0485-39.79.79 of via e-mail Evavromman@hotmail.com of Jonas.Vromman@student.kuleuven.ac.be