De Week van de Zachte Weggebruiker start pas morgen en toch is er vandaag al goed nieuws voor de fietsende schoolkinderen van Temse. Het gemeentebestuur wil dat er aan alle scholen van Temse een zone 30 komt. Nog voor het einde van dit jaar moeten de eerste bijkomende trage zones zijn gerealiseerd.

,,We werken aan een groot project waarmee we aan alle scholen een zone 30 kunnen invoeren'', zegt schepen van Verkeer Patrick Vermeulen (VLD). ,,Een niet aangepaste snelheid is immers een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. Dat geldt zeker voor de schoolomgevingen. Daar worden de fietsende kinderen dikwijls geconfronteerd met autoverkeer dat onvoldoende rekening houdt met de nog jonge en onervaren gebruikers van de openbare weg.''

Studiebureau Trafficonsult ontwierp de plannen die al in de verkeerscommissie werden besproken. Als het ontwerp in juni ook groen licht krijgt van de gemeenteraad en van het bevoegde ministeriële kabinet, kunnen de eerste aanpassingen nog dit jaar zijn uitgevoerd.


Verkeersborden plaatsen
,,In de begroting van dit jaar is alvast 50.000 euro voorzien'', zegt Patrick Vermeulen. ,,Daarmee kunnen we de nodige verkeersborden al plaatsen en de eerste kleine aanpassingswerken uitvoeren. Voor de grotere werken moet eerst worden overlegd en worden nagegaan of er wel financiële ruimte is.''

Aan de Sint-Hendricusschool in Steendorp zal bijvoorbeeld worden gewacht op de werken die Aquafin in de Gelaagstraat en de Kerkhofstraat zal uitvoeren. De heraanleg van het kruispunt Hoogkamerstraat, Schoolstraat, Leie en Sint-Amelbergalaan moet de hele omgeving van Cauwerburg een pak veiliger maken. Daar moet eerst het prijskaartje grondig van worden bekeken.

Andere opvallende maatregelen zijn de asverschuivingen van de Burgemeester Heymanstraat (Freinetschool) in Tielrode en van de Dorpstraat in Elversele (Priester Poppeschool), de inrichting als schoolerf van de Theo De Deckerlaan aan het Atheneum en de aanleg van verschillende verkeersremmers rond Scholengemeenschap Hollebeek.