Inspecteurs Dirk Baeyens en Rik Brugman en hulpagenten Berlinda Verbruggen, Caroline Courtmans en Jill Raes zijn de eerste Aalsterse agenten die in het stadscentrum en in de bossen en velden van de deelgemeenten op patrouille en interventie fietsen met mountainbikes. De fietsbrigade De Adelaars is samengesteld uit 15 gemotiveerde, sportieve agenten.

,,Het is mooi uw hobby te kunnen koppelen aan uw beroep'', zegt Caroline Courtmans. De fietsbrigade resideert onder het bevel van commissaris Jean-Pierre Van Eeckhout. Hoofdinspecteur Ludwig Van Der Burght coördineert.

  • Waarom een fietsenbrigade?
  • Jean-Pierre Van Eeckhout : ,,De fietsbrigade is hét middel bij uitstek om de band met de bevolking aan te halen. De opdracht is zeer zichtbaar en aanspreekbaar te bewegen tussen de bevolking. Het is zeker niet de bedoeling dat ze op hun glimmende tweewielers als bliksemschichten fietsen. De agenten moeten tijd maken voor alle mogelijke kleine en grote bekommernissen van de Aalstenaar. Ze kennen door hun dagdagelijkse interventies de kritieke punten. Daarom zullen zij niet alleen worden ingezet in het verkeersarme centrum.''

  • Wat zijn de opdrachten van fietsende agenten?
  • ,,Bijzondere aandacht wordt geschonken aan kleine criminaliteit, verkeersonveiligheid, drugproblematiek en milieu. Agente Berlinda is trouwens verbonden aan de Milieudienst. Het peloton zal eveneens worden ingezet bij begeleiding van optochten, fietsuitstappen en andere evenementen. Ze moeten ook een snelle respons geven aan oproepen. Het spreekt vanzelf dat de brigade in het straatbeeld een preventieve en ontradende invloed zal hebben.''

  • Hoe werden de kandidaten geselecteerd?
  • Ludwig Van Der Burcht : ,,Interne selectieproeven resulteerden in het weerhouden van 15 van de 17 kandidaten. Vervolgens werden praktische proeven georganiseerd. Ze moesten binnen een bepaalde tijd een tiental fietsbehendigheids- en evenwichtstesten afleggen. Enige durf was nodig. Er werd ook gepeild naar de bekwaamheid en motivatie. Hierbij werd duidelijk gesteld dat het geen exclusieve functie is, maar een supplementaire taak. De leden blijven hun opdrachten bij de verkeersafdeling en in de interventieploegen verder uitvoeren.''