Gisteren werd weer actie gevoerd aan drie verschillende scholen in Oudenaarde, waar de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt door roekeloze weggebruikers. ,,Graag traag'' riepen de kinderen die tijdens de voorbije weken op school kunstwerken maakten die symbool staan voor de zachte weggebruiker. Die kunstwerken fungeren als blikvanger tijdens de actie, maar ook nog erna.

De actie gisteren ging uit van zowel de KBO-scholen van Ename en Nederename als van de Freinetschool De Vier Tuinen, gesteund door het ACW en nog andere verenigingen. De scholen zorgden voor kunstwerken die de aandacht van de weggebruikers moeten trekken aan die scholen en aan de Lotharingenbrug.

Aan KBO-Ename en aan voornoemde brug staat een kunstgewrocht dat bestaat uit oude fietsen. De affiches met de bekende Graag Traag-schildpad worden dezer dagen bedeeld bij de inwoners. Na de inzegening van de kunstwerken volgde in de scholen een kinderfeest waarop de kinderen een boodschap meekregen voor hun ouders en grootouders.


Oude schoenen
De schoolkinderen van Nederename hadden een kunstwerk geproduceerd met oude schoenen. Didier De Clercq, directeur van de school, vertelt waarom: ,,Zowel de fietsen (fietsers) als de schoenen (voetgangers) staan hier symbool voor de zachte weggebruiker. De actie Graag Traag is vooral bedoeld om die zachte weggebruikers veiliger door het verkeer te loodsen.''

,,In Nederename heeft de actie al een hele voorgeschiedenis'', vervolgt Didier De Clercq. ,,In september al hielden wij een bevraging om te onderzoeken wat de inwoners van Nederename als positief dan wel als negatief ervaren over onze school. Hieruit bleek overduidelijk dat de verkeerssituatie aan de school als totaal onveilig ervaren wordt. Wij gingen dan ook meteen aankloppen bij het stadsbestuur en maakten onze verzuchtingen bekend. Onder meer de slechte staat van de trottoirs maar ook de hoge snelheden van de weggebruikers in de schoolomgeving werden aangeklaagd. Richard Eeckhout beloofde namens het stadsbestuur nog deze maand samen met ons de situatie en mogelijkheden te bespreken.''