Weinigen zullen het hem nadoen, maar Mon Liekens is liefst 38 jaar directeur van de school voor buitengewoon onderwijs aan de Kastanjedreef in Heist-op-den-Berg. Hij stampte als het ware de school uit de grond. Nu lopen er 450 leerlingen school en krijgen er aangepast onderwijs. Hij geeft de fakkel van zijn levenswerk door.

De geschiedenis van de school is helemaal gelijklopend met de carrière van de afscheidnemende directeur. ,, In 1961 behaalde ik het diploma van onderwijzer in Mechelen. Enkele jaren gaf ik les in Lier en aan de Mechelse school voor Buitengewoon Onderwijs. In 1966 kwam de Heistse deken Annaert mij er weghalen om in de Heistse regio een BLO-school op te zetten.''

,,De uitdaging was bijzonder groot. Het was beginnen met niets. In een houten paviljoen aan de Kastanjedreef schreven we in augustus '66 liefst 41 leerlingen in. Met drie leerkrachten gingen we van start in hetzelfde paviljoen dat we in drie verdeeld hadden. Met twee busjes werden de leerlingen in de regio opgehaald en met drie stonden we voor alle taken in. De volgende jaren bleef het leerlingenaantal stijgen en met eigen middelen en met veel inzet van leerlingen en personeel, begonnen we zelf te bouwen. Die jaren werkten we constant op een bouwwerf. We bouwden, timmerden, legden parkings aan, verhuisden, maakten meubelen voor de leerlingen. In 1973 haalden we de kaap van honderd leerlingen en werd ik directeur zonder klas zodat ik mij kon wijden aan de administratie en het beleid.''


Bouwen
De school bleef groeien. Eén van de problemen bleek de onderwijsmogelijkheid voor de leerlingen na de basisschool. Daarom werd in 1980 van start gegaan met het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Mon Liekens werd directeur van BUSO en Willy Verberck werd directeur van de BLO. In de helft van de negentiger jaren werd een volledig nieuw gebouwencomplex opgezet van meer dan 3 miljoen euro.

,, We hebben dit alles alleen kunnen realiseren met grote steun vanuit de regio'', vertelt Liekens. ,, In de beginjaren stond ik jaarlijks op de preekstoel in zestien parochies om geld in te zamelen voor de school. Heel wat verenigingen organiseerden bals, eetfeesten en evenementen.

Veel financiële steun kregen we van mevr. Govaerts van Fort Itegem. Zij schonk erg gul en daarom draagt de school haar naam: Instituut Mevrouw Govaerts.''

De school heeft de voorbije jaren haar nut voor de regio bewezen. Nu volgen er liefst 450 kinderen aangepast onderwijs.

,, Ik ga nu eindelijk tijd maken voor dingen die ik heb verwaarloosd. Ik ga vooral mijn talenkennis wat bijschaven. Mijn huis en tuin kan ik nu onder handen nemen en voor de rest wil samen met mijn vrouw wat genieten van rust '', besluit de afscheidnemende directeur.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig