Het schepencollege van Sint-Niklaas wil de verkeerscirculatie in de omgeving van de Richard Van Britsomstraat andere wegen opsturen. ,,Voor het einde van de werken in de Hofstraat, treffen wij een beslissing'', zegt schepen van Mobiliteit Urbain Vercauteren (SP.A). Opvallend zijn de parkeer- en verkeersvrije Stationsstraat en de nieuwe Kus en Rij Zone op de terreinen van de schouwburg.

Nu de Hofstraat een bouwwerf is, bezinnen de stad en scholen zich over de herschikking van de rijrichtingen. Drie voorstellen circuleren.

Het eerste voorstel voorziet twee rijrichtingen in de Prins Albertstraat. De Casinostraat leidt het verkeer weg van de Hofstraat. Volgens bewoners van het Regentieplein wordt het op die manier heel lastig om hun wijk uit te rijden. Ook de omgedraaide Casinostraat is moeilijk te pruimen.

,,Maar we kunnen de Stationsstraat tussen 11 en 18 uur verkeers- en parkeervrij maken'', legt mobiliteitsdeskundige Jürgen Goeminne uit.

,,Je kan eerst op woensdagnamiddagen en zaterdag een test verrichten. 's Nachts is wat verkeer zelfs positief, voor het veiligheidsgevoel bij bewoners.''

Het tweede voorstel leidt het verkeer in de Casinostraat richting Hofstraat. Men draait de rijrichting om in de Van Britsomstraat. ,,De verkeersregeling aan het kruispunt met de Broodstraat wordt er dan niet eenvoudiger op'', vertelt Goeminne over een vaak gehoorde kritiek.


Kus en Rij Zone voor schouwburg
Ten slotte is er ook nog het derde voorstel, dat een paar aparte accenten legt op het eerste voorstel. De spitsuren waarop de scholieren passeren, zijn hier een reden om de straat tijdelijk van autoverkeer te ontlasten.

,,Tussen 7.30 en 8.30 uur, op de middag en 's avonds maak je de Richard Van Britsomstraat en Boonhemstraat verkeers- en parkeervrij'', zegt Goeminne. ,,Je kan in die straten moeilijk de hele dag geen verkeer toelaten. De schouwburg krijgt een Kus en Rij Zone.''

Weggebruikers en scholen hebben ernstige vragen bij de voorstellen. ,,Stel je de chaotische ochtendspits aan de scholen voor'', zegt Frank Van Mossevelde van Instituut Heilige Familie. ,,Ongevallen komen hier zelden voor, precies omdat het verkeer zo druk is. Minder auto's op de piekuren betekent ook meer ruimte voor bromfietsen om harder te rijden. Ook voor voetgangers is het onveiliger. We moeten ons dus goed bezinnen eer we een van die voorstellen kiezen.''

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig