Annemie Roppe wordt het nieuwe gezicht van Spirit in Limburg. Zij is het wit konijn waar de partij van Bert Anciaux al een tijdje op zoek naar was. Als eerste opvolgster van Steve Stevaert op de SP.A-Spirit-lijst voor de komende parlementsverkiezingen komt de 56-jarige Opwijkse vrijwel zeker in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Annemie Roppe, die in Opwijk blijft wonen, is niet nieuw in de politiek. Ze is de dochter van de voormalige gouverneur van Limburg wijlen Louis Roppe en de broer van voormalig burgemeester van Hasselt Louis junior Roppe, beiden van strenge CVP-signatuur.


Buitenbeentje
Annemie was het buitenbeentje in de familie. Zij kwam nationaal voor de Volksunie op. In 1977 stond zij op de vijfde plaats, in 1979 op de derde, na Vic Anciaux en Jef Valkeniers, in principe een verkiesbare plaats. ,,Maar de VU werd na het Egmont-pact afgestraft en de zetel ging verloren. In 1995 stond ik op de VU-senaatslijst op de negende plaats. Ik haalde iets meer dan 10.000 voorkeurstemmen.''

,,Ik heb altijd wel politieke interesse gehad'', vertelt Annemie Roppe. ,,Ik droomde ooit wel van een politieke loopbaan, maar de jongste jaren niet meer. De laatste keer in 1999 deed ik zelfs niet meer mee. Ik gaf de voorkeur aan mijn job, die veel tijd in beslag neemt.''

Annemie Roppe is secretaris-generaal van de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging (BVICB). Toen Spirit haar vroeg, weigerde ze eerst. Maar uiteindelijk stemde ze toe, omdat men zich als politica veel beter maatschappelijk kan engageren dan als secretaris-generaal van een beroepsvereniging.

,,Ik stelde het directiecomité van mijn plannen in kennis. Maar ik nam nog geen ontslag, want ik moet nog een hele procedure doorlopen: kandideren, voorstel van modellijst, eindstemming op een algemene raad in januari of februari. Mijn vrije tijd gaat vanaf nu wel integraal naar Spirit Limburg.'

,,Neen, ik verhuis niet naar het Oosten van het land of zal er geen appartement betrekken. Mijn verplaatsingen naar Limburg duren soms even lang dan naar Brussel. Volgens de Grondwet is niemand verplicht om te wonen waar hij opkomt.''


Wraakroepend
,,Mijn aandachtspunten liggen op het sociale vlak zoals Spirit en op het economisch-financieel vlak vanuit mijn beroep. Zeer zeker zal ik Vlaamse accenten leggen. Op dat vlak heet het dat de paarsgroene regering niet zo goed scoort, maar regeringen met CD&V als roerganger maakten grotere fouten.''

,,Het is juist dat de taalwetgeving door deze regering uitgehold wordt en het is wraakroepend dat allochtonen zich moeten inburgeren en Franstaligen niet als ze bij ons komen wonen. Het niet splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde vind ik schandalig. Ik ben voorstander van de splitsing van de sociale zekerheid en de regionalisering van de gezondheidszorg. Ook de sluipende tweetaligheid via faciliteitengemeenten in de politiezones hou ik argwanend in de gaten.''

,,Ik koos meteen voor Spirit, toen de VU uiteenviel'', wil Annemie van geen opportunisme weten. ,,Het NV.A-project van Geert Bourgeois vond ik maatschappelijk te eng. De beginselverklaring van Spirit daarentegen is blijer en positiever.''

Dat de partij in kartel gaat met de SP.A maakt van Roppe nog geen halve socialist. ,,Ik ben nooit een socialist geweest en ik ben niet van plan dat te worden. SP.A en Spirit zijn twee verschillende partijen die samen naar de kiezer trekken'', besluit Annemie.