Al ruim tien jaar steunt de stichting Kestepabro (KEssenich STEunt PAter BROuns) het werk van pater Frans Brouns in El Carmen, Peru. Kessenich hield kleren- en schoeninzamelacties, campagnes om projecten te realiseren en een bouwkamp. Een concreet aandeel in die bezigheden hadden de zesdeklassers van de vrije gesubsidieerde basisschool in Kessenich. Op de infoavond van Kestepabro vanavond, vertellen de kinderen over hun ervaringen.

De nobele daad van de leerlingen uit het zesde leerjaar startte met een briefje naar Tuti, een onderwijzeres in El Carmen. Het antwoord vanuit El Carmen spoorde de jongens en meisjes aan om geld in te zamelen voor de klas van juffrouw Tuti.

Samen met leerkracht Annemie Linssen werden diverse acties op het getouw gezet. Wafels werden gebakken en huis aan huis verkocht, fruit werd ingepakt en te koop aangeboden, er werd uitgepakt met een heuse tombola met zélf verzamelde voorwerpen als prijzen én er werden tijdens de speeltijden spelletjes gespeeld waaraan de andere kinderen tegen bij voorbeeld vijf frank konden deelnemen.

De jongeren toonden zich verrassend creatief. In totaal wisten zij 15.600 frank te vergaren. Het geld werd aan pater Frans Brouns persoonlijk overhandigd toen hij deze Kessenichse klas bezocht.

Omdat de pater zelf niet meer terugkeerde naar Peru, gaf hij het geld mee aan Kestepabro-bestuurslid Frans Parren. De man verbleef een maand in El Carmen. Parren stond ervoor in dat juffrouw Tuti de bijeengehaalde som in handen kreeg. En zo geschiedde.


Dagboek
In het reisdagboek van Parren lezen we: ,,Tijdens het ontbijt kwam Tuti even langs voor ze naar haar schooltje ging. Ze nodigde me uit daar vanmiddag naar toe te komen. Waarom? Wel, ze weet dat ze 317 dollar krijgt om te investeren in haar schooltje. In plaats van zelf te beslissen, heeft ze een vergadering belegd met de ouders om samen te kijken hoe dat geld het best kan worden besteed. Prachtig toch. Het bezoek aan de school is een belevenis. Samen hebben ze besloten elektriciteit in de klassen te leggen, zodat er steeds voldoende licht is. Maar ook didactisch materiaal kunnen ze goed gebruiken. In de toiletten komt stromend water. Het geld wordt dus zeer goed gespendeerd.''