Met de herfstvakantie achter de rug, steekt de onrust in het onderwijs de kop weer op. ,,Het ongenoegen draait hoofdzakelijk om de vervroegde uitstapregeling. Maar de problemen zitten dieper. De leerkrachten zijn het beu dat de onophoudelijke wijzigingen aan reglementen en statuten de gemoedsrust in de scholen voortdurend komen verstoren. En dat de politici in de media nummertjes opvoeren zonder de betrokken doelgroep te raadplegen. Wallonië is niet van plan aan de uitstapregeling te raken en tot onze grote verbazing kraait daar geen haan over. Maar ja, als daar het geld op is, komen ze het hier maar halen.'' Aan het woord zijn Marleen Van Meeuwen en Jacques Deryckere, die samen de directie van Humaniora Voorzienigheid in Diest vormen.

 • Vinden jullie als directie dat aan de bestaande uitstapregeling kan geraakt worden?
 • ,,Het is niet aan ons om de regels te bepalen. Maar als minister Vanderpoorten verkondigt dat dit het grote middel is om het tekort aan leerkrachten op te vangen, heeft ze het verkeerd voor. Zelfs als de mensen langer in dienst moeten blijven, zal de zoektocht naar leraars voor vakken als informatica, Frans en wiskunde voortduren. Persoonlijk zien we liever dat leerkrachten tijdig afhaken dan dat ze totaal uitgeblust voor de klas blijven staan. Daar is niemand bij gebaat. Noch de leerlingen, die dat sterk aanvoelen, noch de directie, die om de haverklap op zoek moet naar interimarissen. Tot nu toe kenden we geen problemen om 55-plussers te vervangen. Zeker niet als dit in het begin van het schooljaar gebeurt.''

 • Klopt het dat een loopbaan in het onderwijs alsmaar stresserender wordt?
 • ,,Er lopen hier nog heel wat gelukkige mensen rond. De leerkrachten zijn echter niet te spreken over de manier waarop ze door de overheid behandeld worden. Ze vragen stabiliteit en gemoedsrust en die worden al te vaak op de proef gesteld. De oorzaak ligt meestal bij de politici zelf. Ze willen mekaar in de media overtreffen maar uiteindelijk zaaien ze alleen onrust. Er spelen natuurlijk nog andere factoren mee, zoals de druk vanwege de ouders. Sommigen zien de school als een instelling, die een diploma aflevert, en dat proces moet zo rimpelloos mogelijk verlopen. De directies blijven evenmin gespaard. Vaak weten we eind juni niet welke nieuwe maatregelen de overheid voor begin september in petto heeft.''

 • Is de stakingsbereidheid groter dan anders?
 • ,,Heel zeker. Het ongenoegen zit blijkbaar diep. Bepaalde uitlatingen van de onderwijsminister en van haar partijvoorzitter Karel De Gucht zijn zeker niet van aard om de gemoederen te sussen.''

 • Hoe komt het toch dat jullie op zo weinig sympathie van de bevolking kunnen rekenen?
 • ,,De media hebben daar veel schuld aan. Ze hangen meestal een negatief beeld op van de onderwijsmensen en de publieke opinie neemt dat beeld over. Als je hoort hoe minachtend sommige volwassenen zich over de leerkrachten uitlaten, getuigt dit van een totaal gebrek aan respect. Deze mensen beseffen niet dat veel jongeren geneigd zijn die negatieve houding over te nemen en dan is die zelfde leraar weer de dupe. Ons valt op dat de ouders, die via oudercomité of participatieraad nauw met de school samenwerken, zich veel genuanceerder opstellen. Dat de publieke opinie kritisch staat tegenover mensen uit het onderwijs is niet nieuw. We vragen ons wel af waarom die zelfde burger geen kritiek heeft op de politiehervorming, die de gemeenschap en dus ook hemzelf een pak geld gaat kosten. En waarom hij met geen woord rept over de situatie in Wallonië, waar de minister van Onderwijs te kennen geeft dat hij niet geneigd is het voorbeeld van zijn Vlaamse collega te volgen.''

 • Was de huidige malaise te voorkomen?
 • ,,Daar twijfelt niemand aan. Stel je even de situatie voor: het nieuwe schooljaar begint en enkele dagen later krijgt het personeel te horen dat de spelregels veranderen. Zonder enige vorm van overleg. Dat is om moeilijkheden vragen. De beleidsverantwoordelijken beseffen blijkbaar nog altijd niet hoe de minste wijziging aan de regelgeving de werking binnen een school kan verstoren. Zeker als die maatregel er tijdens het schooljaar komt.''

 • Welke raad zouden jullie aan minister Vanderpoorten meegeven?
 • ,,Dat ze zo vlug mogelijk weer rond tafel gaat zitten met de vakbonden en met de koepels van vrij-, gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijs. Daar moet ze tot een consensus trachten te komen in plaats van verklaringen af te leggen, die haar gesprekspartners op stang jagen. En dat ze wat omzichtiger met haar woorden omspringt. Een minister, die zich in het publiek de uitspraak liever niet gemotiveerde leraars dan geen leraars laat ontvallen, bewijst dat ze er geen benul van heeft van wat zich binnen de onderwijswereld afspeelt.''

  ,,Mogen we er tenslotte nog een paar persoonlijke wensen aan toevoegen? We vragen dat de lerarenopleiding herbekeken wordt omdat de computer nog steeds te weinig aan bod komt. We stellen een soepeler regeling voor voor mensen uit andere sectoren, die de stap naar het onderwijs willen wagen. Je kunt bijvoorbeeld toch niet verwachten dat iemand naar een betrekking in het ASO solliciteert, als hij op nul-anciënniteit terugvalt.''