Het LINTBOS op het oude vliegveld van Grimbergen is gisteren met 3 hectaren aangegroeid. Tweehonderd leden van de plaatselijke Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) gewapend met laarzen en spade plantten samen 3.500 jonge boompjes.

De boomplantactie is de afsluiter van een tweejarig programma van de KBG rond natuur en milieu. Onder de slogan ,,KBG: natuurlijk!'' werden het voorbije jaar een hele reeks milieuactiviteiten georganiseerd in de 1.230 afdelingen. Deze week is het programma beëindigd met de aanplanting van 15 hectaren bos op acht locaties in Vlaanderen. Goed voor 21.000 jonge boompjes.

Op het vliegveld van Grimbergen werd in maart van dit jaar begonnen met de aanplant van het Lintbos. Bedoeling is dat het uitgroeit tot een recreatief bos van 70 hectaren. Niet die volledige oppervlakte zal effectief beplant worden. Er worden 15 hectaren opengehouden en op een deel wordt een natuurlijk verbossingsproces toegestaan.

De 3.500 bomen die gisteren geplant werden zijn allemaal streekeigen soorten zoals ruwe berk, zomereik, gewone lijsterbes, veldesdoorn, trilpopulier, haagbeuk en hazelaar. Eerder werden in het Lintbos vooral de snelgroeiers wilg en els aangeplant.


Voor het nageslacht
De KBG werkte voor deze bebossingsactie samen met de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap, dat de plantplaatsen uitzocht. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen kocht de bomen aan. De KBG-leden tenslotte gingen het terrein op om de bomen te planten.

Jules Geeroms, Algemeen Secretaris van de KBG, benadrukte het belang van de actie voor de gepensioneerden. ,,Wij wilden dat ons project verder ging dan het tweejarig programma rond milieu en natuur en ook iets duurzaam doen. Het planten van bos is eigenlijk niet meer voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.''