Het Baljuwhuis in Galmaarden is niet de enige provinciale instelling die wordt afgestoten. De zwembaden van Liedekerke en Aarschot, het rust-en verzorgingstehuis Centrum Van Der Stokken in Pepingen, het druivenmuseum Solheide in Overijse, het trefcentrum Roeferdinge in Landen en de villa Humbeeck-Piron in Leuven zijn met hetzelfde lot bezegeld. Daarenboven werden nog eens besparingen aangekondigd in het provinciaal onderwijs. De instellingen zouden niet behoren tot de kernactiviteiten van de provincie. Vaak wordt verteld dat de provincieraad geld -- 2 miljard frank (49,6 miljoen euro)-- nodig heeft voor de bouw van het provinciehuis in Leuven.

Galmaards schepen en provincieraadslid Armand Biesemans is het niet eens met die stelling. ,,Vorig jaar verminderde de Vlaamse Gemeenschap haar dotatie aan de provincie met 1 miljard frank (24,8 miljoen euro). Om die klap te overleven moet er jaarlijks 160 miljoen frank (3,97 miljoen euro) bespaard worden. Dat komt overeen met wat de afstoting van de verschillende instellingen oplevert.''

Nog volgens Biesemans is de aankoop van het Baljuwhuis door de gemeente Galmaarden weinig waarschijnlijk. ,,De vraagprijs zal allicht 100 miljoen frank (2,48 miljoen euro) bedragen. Voor een gemeente van achtduizend inwoners is dat enorm veel. De onderhandelingen met de gemeente lopen nog tot eind dit jaar. Pas dan is duidelijk of het Baljuwhuis in privéhanden terecht zal komen.''

Burgemeester Deneyer voegt daar aan toe dat een akkoord ook afhangt van de kosten van de politiehervorming. ,,Er is ons beloofd dat die de gemeente niets zou kosten. Als het tegendeel waar blijkt, zal dat een akkoord bemoeilijken.'' (WNH)