Het heeft de leden van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant behaagd het Baljuwhuis als provinciale instelling af te stoten.'' Zo stond het te lezen in een namaak rouwbrief. ''Diep bedroefd maar niet berustend in de almachtige wil van de Bestendige Deputatie,, riepen enkele fans van het Baljuwhuis op die manier op om ludiek actie te voeren voor het behoud van dit trefcentrum.

Veel zwarte kleding en een doodskist gedrapeerd met de vlag van de provincie in een optocht begeleid door typische muziek: de uitvaartplechtigheid leek net echt. Met de actie wilden intiatiefnemers Elie Herregodts en Greet Desper , in naam van de talloze gebruikers, verenigingen en bezoekers van het Baljuwhuis, het provinciebestuur drie punten duidelijk maken.

Ten eerste staan ze als een blok achter de petitie opgezet door Jan Van Holen en Michel Serteels. Die leverde tweeduizend handtekeningen op. De petitie wordt eerstdaags door burgemeester Deneyer overgemaakt aan de provinciale overheid. De actie was ook bedoeld om het Galmaardse gemeentebestuur te steunen in haar strijd voor het behoud van het Baljuwhuis. En tot slot moest de nepbegrafenis er iedereen van overtuigen dat het Baljuwhuis gewoon moet blijven.

Burgemeester Deneyer gaf in zijn gelegenheidstoespraak toe dat het eventuele verdwijnen hem pijn zou doen. ,,Het socio-culturele leven wordt in onze gemeente gedragen door 130 verenigingen. Het spreekt dat het Baljuwhuis voor hen een groot voordeel is. Maar de beslissing van de provincieraad is nu eenmaal gevallen. Het is nu wachten of de gemeente een compromis kan afsluiten. In de begroting van volgend jaar wordt in elk geval de eventuele aankoop van het Baljuwhuis ingeschreven. Maar de deal kan pas doorgaan als hij financieel niet doorweegt op de Galmaarden. Een belastingverhoging om de aankoop te financieren is dus zeker uitgesloten. Galmaarden is de parel van het Pajottenland. Met of zonder Baljuwhuis. Maar bij voorkeur met.''