Wie IN EEN BRUSSELS OPENBAAR ZIEKENHUIS belandt, krijgt een ,Handvest voor de patiënt' aangereikt. Daarin vragen de ziekenhuizen enkele richtlijnen in acht te nemen. maar vooral willen ze zelf garanties bieden voor ,,een kwaliteitsvolle en menselijke behandeling.'' Een kwaliteitscel, een callcenter en een factuur met gedetailleerde informatie zijn daarvan enkele concrete uitvloeisels.

Als je in een ziekenhuis terechtkomt, word je samen met je verwanten niet zelden ondergedompeld in en overrompeld door een wereld die je vreemd is, waar je niet weet waar je precies aan toe bent. Vaak ken je je rechten niet. De patiënt ondergaat veel, wat niet zelden leidt tot onbegrip en verzet.

,,Een ziekenhuis is nog sterk gericht op zijn technische en professionele werking'', geeft Jean-Paul Philippot, afgevaardigd-bestuurder van Iris toe. Iris is de koepel van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Die wil een betere verstandhouding tussen verzorger en verzorgde. ,,Dat vereist een andere vorm van communicatie.'' Te veel administratieve en andere formaliteiten en procedures staan en goede dialoog in de weg.

Na twee jaar voorbereiding pakken de Brusselse openbare ziekenhuizen uit met een ,,Handvest voor de patiënt.'' Dat garandeert wie opgenomen wordt essentiële rechten als een kwaliteitsvol onthaal en dienstverlening, doorzichtige tarieven, informatie en inspraak, toegang tot het medisch dossier. Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het in - te - veel gevallen niet, geeft Philippot toe.

De Iris-koepel neemt ook bijkomende initiatieven. Er komt een kwaliteitscel (onthaal, tevredenheid) in Sint-Pieter, Brugmann en Bordet; een callcenter in Molière-Longchamp en voor alle ziekenhuizen een procedure voor klachtenregeling en één voor inzage in het medisch dossier en een verduidelijking van de factuur.

Bedoeling van wat Philippot ,,een revolutionaire stap'' noemt is een klimaat van wederzijds vertrouwen en respect te creëren. Het Iris-net is daarmee de wetgever voor, die aan een regeling voor patiënten rechten werkt.

Voortaan ontvangen alle patiënten die een Brusselse openbaar ziekenhuis binnenkomen, een exemplaar van het Handvest. Het gaat om een moreel engagement, dat ook van de patiënt medewerking vergt.

De Brusselse openbare ziekenhuizen (Iris) zijn:

  • Sint-Pieter
  • Brugmann
  • Bordet
  • Molière-Longchamp
  • Kinderziekenhuis
  • Koningin Fabiola
  • Baron Lambert
  • Bracops
  • Etterbeek-Elsene.