Philippe Radermacher leeft al elf dagen op water en koffie en viel op die korte tijd al 7 kg af. ,,Ik mocht wel wat kilootjes kwijt. Toch is dit geen extreem dieet, maar een hongerstaking'', licht De Merksemnaar zijn actie toe. Aanleiding is een dispuut met de elektriciteitsleverancier Imea/Electrabel.

Dinsdag 23 oktober kwam een medewerker van de maatschappij het gezin Radermacher, met drie kinderen, afsluiten van de elektriciteit. ,,Sindsdien maken we licht met kaarsen en behelpen we ons in de keuken met een kampeervuurtje. Gelukkig konden we ook nog een kleine stookoliekachel op de kop tikken om het appartement te verwarmen, maar comfortabel is anders'', zegt Philippes vrouw Daniella Mertens.

74.000 frank zou de familie Radermachter nog moeten ophoesten om in regel te zijn met de elektriciteitsmaatschappij. Philip Radermachter en zijn echtgenote zijn verontwaardigd en volgens hen is er sprake van een misverstand. ,,Door omstandigheden raakten we begin dit jaar achterop met betalingen. In overleg met de maatschappij besloten we de schulden geleidelijk af te lossen volgens plan. We hebben iedere maand 10.000 frank gestort. Daarin zat ook ons maandelijks verbruik van zowat 7.000 frank verrekend. Blijkbaar is dat bij Imea verkeerd geboekt, want volgens hun administratie hebben we intussen wel de meeste van onze oude schulden vereffend, maar onze nieuwe rekeningen zijn sinds maart niet meer betaald en dat is de reden van de afsluiting.''

Philippe Radermacher voelt zich in zijn rechten geschaad. Hij overweegt de oprichting van een belangengroep voor onrechtmatig afgesloten Electrabelklanten evenals gerechtelijke stappen. In afwachting daarvan voert Philippe zijn drastische protestactie uit. ,,We hebben recht op een minimum van 6 ampère.''

Voorlopig gaat het nog goed met Radermacher, die zegt al elf dagen geen hap meer te hebben gegeten. ,,De laatste dagen voel ik me soms wat duizelig. De huisdokter weet van mijn hongerstaking en springt geregeld binnen om te zien hoe het met me gesteld is. Eén positief punt in deze situatie is dat het gezin naar elkaar toegroeit. In plaats van zwijgend televisie te kijken, spelen we nu samen gezelschapspelletjes, bij kaarslicht.''

Deze week beslist het Antwerpse OCMW over dit dossier. Wellicht kan die instelling de schulden voorlopig terug aanzuiveren, zodat het licht weer kan branden en Philippe zijn hongerstaking kan opschorten. Bij Imea heet het dat alle wettelijk voorgeschreven procedures gevolgd zijn. Ook daar hopen ze zo snel mogelijk te kunnen overgaan tot heraansluiting.