Momenteel staat links nergens in Mechelen. Als we niet opletten, staan we bij de rechtstreekse burgemeesterverkiezing over vijf jaar voor een absurde keuze: Somers of Creyelman. De pest of cholera. Met die straffe taal hielden de Mechelse ex-jongsocialisten dit weekend ,,Animo'' boven de doopvont: een progressief alternatief voor alle linksdenkende jongeren in Mechelen. In Animo-termen: de spirit van jong links.

,,Dertig procent van de Mechelse jongeren denkt en stemt links'', zegt Animo-voorzitter Glenn Nason. ,,Dat moet hoger. De belangrijkste missie van Animo is jonge Mechelaars opnnieuw sociaal-progressief en onbekrompen laten denken over maatschappelijke problemen. Belangrijkste wapen daartoe is de mobilisatie. Onze oude SP-beweging wordt omgevormd tot een linkse mobilisatiemachine.''

Een eerste stap in die mobilisatie werd enkele weken geleden al gezet, toen onder impuls van Mechelen Mobiliseert (MeMo) een delegatie progressieve jongeren naar de anti-globaliseringsbetoging in Gent trok. Voortgaande op dat elan, wil Animo dé linkse jongerenbeweging van Mechelen worden. Maar dan moeten wel eerst enkele oude tegenstellingen worden doorbroken. De tegenstelling katholiek-vrijzinnig bijvoorbeeld.

,,Het historisch gegroeide vijandbeeld van de verzuiling brokkelt af'', zegt Glenn Nason. ,,Animo ziet chiro en scouts niet langer als een verzameling katholieke jongeren, maar als jongeren met een progressief engagement. Waarom niet samen ijveren voor een maatschappij met gelijke kansen?''

Om de jeugdbewegingen aan te spreken, ontwierp Animo-nationaal ondermeer ,,Hoogvliegers'': een spel dat op ludieke wijze de ongelijkheden in de samenleving blootlegt.


Verrechtsing
Zo groot als de openheid tegenover gelijkdenkenden in andere bewegingen en partijen is, zo klein is het enthoesiasme van Animo om nog met de Mechelse sp.a-afdeling samen te werken. ,,De onvoorstelbare oubolligheid van de sp.a-fractie in de gemeenteraad kan niet langer op onze werking afstralen'', zegt Glenn Nason. ,,De tijd dat de socialistische partij onze enige en bevoorrechte gesprekspartner was, is definitief voorbij. Dat wil niet zeggen dat we alle bruggen opblazen. Integendeel, wij willen de bruggenbouwers van de toekomst zijn.''

Animo spoort de progressieve politieke partijen aan om, net als de jongeren, over partijgrenzen heen samen te werken aan een andere stad. ,,Wil links opnieuw een rol van betekenis spelen in deze stad en een dam opwerpen tegen de verrechtsing, dan moet er dringend front worden gevormd'', zegt politiek secretaris Björn Siffer. ,,Wij raden de progressieve partijen dan ook aan om ons voorbeeld te volgen en te werken aan één hecht, links blok met één open lijst en een sterk boegbeeld. Zodat de kiezer over vijf jaar een alternatief heeft voor Bart Somers en Vlaams Blok-voorzitter Frank Creyelman.''

Al is Mechelen belangrijk voor Animo, toch wil de beweging de jongeren vooral mobiliseren voor de grote maatschappelijke en wereldproblemen. Een eerste actie, in de loop van de volgende weken, zal de oorlog in Afghanistan op de korrel nemen.