Het was zaterdag feest in het Onze-Lieve Vrouwecollege van Assebroek. Die avond werd de dertigste verjaardag gevierd van De Zolder, de toneelvereniging van deze onderwijsinstelling. Dit gebeurde met de opvoering van het stuk Don Quichot , met dertig oud-spelers van De Zolder. Ook werd het (foto)boek XXX jaar Zolder voorgesteld.

Voor deze speciale toneelopvoering kon regisseur Johan Coens terugvallen op de medewerking van enthousiaste oud-leerlingen, die bereid waren enige vrije tijd in repetities te investeren. Sommige spelers maakten hiervoor zelfs de verplaatsing van Brussel en De Haan naar Brugge. ,,Er zijn zelfs enkele mensen bij, die er in de begindagen van De Zolder al bij waren'', legt Hans Gevaert uit, die als leraar de begindagen van De Zolder nog meegemaakt heeft.

,,Wij hebben gekozen voor het verhaal van Don Quichot , een ambivalente figuur gecreëerd dooor Cervantes, het is een idealist, die een beetje doordraait. Eigenschappen die wij ook hebben, want een onderneming als deze opzetten, blijft een sprong in het onbekende'', aldus regisseur Johan Coens.


Pedagogisch
Voor Hans Gevaert was De Zolder niet enkel een vehikel om leerlingen warm te maken voor theater en bij uitbreiding cultuur, maar was het ook een belangrijk pedagogisch project. ,,We hebben ons nooit als talentenjagers geprofileerd, maar onder meer beroepsactrice Monika Dumon, die bij Mariawende school liep, heeft nog met ons meegespeeld. Wie wilde meespelen, kon dat. Het kwam er dan voor ons op aan met het voorradige talent een toonbare voorstelling te maken,'' vertelt Gevaert.

,,Vandaag is het moeilijker geworden om jongeren te recruteren voor De Zolder. Ze zijn zo druk bezet, houden er zoveel hobby's op na, dat repeteren er soms te veel aan is. De tijd van nu zijn leerlingen wel veel opener: als hen iets niet aanstaat, zeggen ze dat onmiddellijk. Dat neemt veel onderhuidse spanningen weg.''

(SVV)

  • Het (foto)boek "XXX jaar Zolder" kost 600 frank en kan besteld worden door dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer 475-1038139-61, met vermelding van ,,fotoboek''.