Op het landbouwbedrijf in de Kasteelstraat 84 in Lichtervelde begaf zaterdagvoormiddag de vloer in een varkensstal. De langgerekte stal biedt onderdak aan talrijke kleinere varkenshokken. In één hok zakte de vloer van roosters weg boven de aangetaste fundamenten. Een vijftiental varkens viel in de beerput onder de varkensstal. De smurrie in de beerpunt reikte een zestigtal centimeters hoog. In de smurrie verdronken geen dieren.

Met zware landbouwwerktuigen werd de beerput halfleeg gepompt. Daarna doken enkele brandweerlui in de beerput om de dieren op het droge te krijgen. Een tiental blussers haalde met de handen de varkens naar boven. De dieren wogen ruim vijftig kg. Na drie uren hard labeur was het onwelriekende karwei achter de rug. Alle varkens werden gered. (HWR, FM)