De ordediensten van de Interpolitiezone EeKaSi (Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins) bundelden zaterdagavond de krachten tijdens een onverwachte, grootscheepse controle-actie tegen inbraken.

Op vier uur tijd werden op drie plaatsen maar liefst 640 voertuigen aan de kant gezet, waarvan er 110 grondig werden gecontroleerd. De actie leverde één geseinde persoon op, een vrouw die na verhoor weer mocht beschikken.

Waarnemend burgemeester en veiligheidsschepen Christophe De Waele en politiecommissaris Carlos Boone escorteerden de pers zaterdagavond laat naar de controlepost aan schoenhandel Brantano in de Gentsesteenweg. Daar werden auto's uit de richting van Gent netjes op de parking geloodst, en zowat één op zes moest effectief halt houden en werd gecontroleerd. Eerder op de avond vond een soortgelijke patrouille plaats in de Leemweg in Sint-Laureins, terwijl na de Eeklose controlepost ook nog werd postgevat aan Davamat in de Lembeekse Eeklostraat. In totaal waren acht extra manschappen, zowel van lokale als federale politie, bij de actie betrokken.

,,De laatste week is het aantal inbraken hier weer fors toegenomen'', meldt schepen De Waele. ,,Daarom deze doorgedreven controle-actie van voertuigen en bestuurders. Op die manier willen we inbrekers duidelijk maken dat ze hier niet welkom zijn. Meteen tonen we ook aan de drie gemeenten van het IPZ dat we een vuist maken.'' Het feit dat morgen op de politieraad de begroting van de InterPolitieZone besproken wordt, heeft deze timing allicht mee in de hand gewerkt.


Weggetakeld
,,We zoeken inbrekersmateriaal, maar kijken ook uit naar geseinde voertuigen en personen'', zegt commissaris Boone. ,,Concreet worden nummerplaten van dubieuze voertuigen of identiteiten van verdachte personen online doorgespeeld naar het politiebureau, waar een seining wordt aangevraagd.''

En dat leverde zaterdagnacht alvast succes op, want van de dertien voor seining doorgegeven personen, was er één bij die in het arrondissement Dendermonde was geseind. De vrouw mocht na verhoor en na grondige controle van haar voertuig haar reis verderzetten. En ondertussen deed ook de gewone politiepatrouille haar werk, want op het Marktplein werd zaterdagavond voor het eerst een hardleerse foutparkeerder weggetakeld. (EMV)