Een bonte verzameling kerkhof-en filmliefhebbers verzamelde zich het hele weekend, gewapend met zaklampen, onder het portaal van het Campo Santo in Sint-Amandsberg. Daar namen een aantal gidsen hen op sleeptouw door de geschiedenis van de Vlaamse Père Lachaise en langs de beroemdheden die er eeuwig slapen om hen een uur later met soep en wijn te trakteren op hilarische filmbeelden uit de vorige eeuw.

Naar aanleiding van Allerheiligen kwam de Verbeelding in Context met een origineel idee naar buiten. Op het ogenblik dat het licht plaats maakt voor de duisternis, werden drie dagen lang verschillende groepjes van telkens twintig mensen rondgeleid op het Campo Santo-kerhof. Dat ,,Heilig Veld'', waar onder andere de kunstenaarsbroers Gustave en Karel Van de Woestyne begraven liggen, werd in 1847 gebouwd onder impuls van de toemalige pastoor Van Damme. Van Damme wou er een elitair kerkhof van maken.

,,In die tijd betekende vooraanstaand kapitaalkrachtig. Dus enkel de rijken konden zich hier een grafkelder permitteren. In 1848 werd Jan Frans Willems, de leidende figuur van de Vlaamse Beweging, naar hier overgebracht. De laatste die hier onlangs ten grave werd gedragen, is de directeur van het NTG, Jean-Pierre De Decker. Neen, gewone mensen kunnen hier niet meer begraven worden. De heuvel is gereserveerd voor beroemdheden en kunstenaars. De niet beschermde graven moeten hun plaats afstaan aan nieuwe bekende overledenen. Dat geeft natuurlijk de nodige problemen, want waar trek je de grens? Welke kunstenaar is bekend genoeg'', vraagt één van de gidsen zich af.


Symboliek
Sommige graven vertellen volledige verhalen en typeren onmiddellijk de persoon die nu enkel met een stenen naam in de werkelijkheid vertoeft.,,De muze van de componist Franz De Vos treurt op de dichtgeklapte piano. Of hier in dit monumentale graf ligt Minard, de bouwmeester van de schouwburg.''

,,De symboliek is alom aanwezig in de graven. In dit graf had een man schrik van de schijndood. Hij eiste dat bij zijn dood één van de ramen op het graf open zou blijven, zodat men hem zou kunnen horen roepen als hij opnieuw wakker werd. De engelen en duiven op de graven symboliseren de ziel. Maar een vrouw heeft dit blijkbaar anders geïnterpreteerd, want dit graf staat vol duiven. Ik denk dat haar man duivenmelker moet geweest zijn'', glimlacht de gids.

En ook de door Eric de Kuyper geselecteerde filmbeelden lieten iedereen in de kapel terugkeren naar het begin van de twintigste eeuw. Daar zorgden de symbolische verhalen met hun vaak overdreven dramatiek voor de nodige hilariteit.

,,Dit is een schitterend initiatief. Wij bezoeken vaak kerkhoven omdat we van de sfeer houden die er hangt. Campo Santo is zo'n boeiend kerkhof en de begeleiding die we vandaag kregen, is een ideale manier om het kerkhof beter te leren kennen. Een aanrader voor iedereen'', zegt een enthousiast koppel uit Mariakerke. (IBG)