We schrijven 1976. Kortrijk krijgt voor het eerst een Brass Band die naam waardig. Een en ander wordt op 6 oktober herdacht met een galaconcert. Gastsolist is Steven Mead.

De Kortrijk Brass Band (KBB) brengt op zaterdag 6 oktober een galaconcert naar aanleiding van het kwarteeuw bestaan. Partners zijn de Brass Band Nord Pas de Calais uit Frankrijk en de Engelse euphoniumspeler Steven Mead. De Franse Brass Band neemt het eerste deel van het concert voor z'n rekening. Na de pauze is het de beurt aan de jubilerende Kortrijkse formatie.

Solist Steven Mead wordt begeleid door zowel de Kortrijk Brass Band als die van Nord Pas de Calais. Mead treedt al voor de derde maal op met de Kortrijk Brass Band. De laatste maal dateert wel al van 1991. Lieven Maertens: ,,Voor de liefhebber van de tuba en voor de muziekliefhebber in het algemeen is dit galaconcert een muzikale hoogdag.''

De KBB heeft een dertigtal solisten in z'n rangen. Jaarlijks heeft een twintigtal activiteiten plaats. Daaronder twee eigen georganiseerde concerten per jaar. Voorzitter Robert Schotte: ,,De belangrijkste doelstelling is nog altijd het promoten van de orkestvorm brass band. Daarbij staat voorop dat gewerkt wordt met niet-professionele muzikanten. Het muzikale peil brengen we daarbij zo hoog mogelijk.''

De KBB heeft een gevarieerd repertoire. De vereniging hecht wel veel belang aan de creatie van Vlaamse werken, vaak van regiogenoten. Onder hen Norbert Goddaer, Jan Huylebroeck, Jan Segers en Willy Soenen.

In het kwarteeuw bestaan oogstte de KBB veel succes, zowel in binnen- als buitenland. De interne kwaliteit werd verbeterd door te werken met gastdirigenten. Voor het Kortrijkse jaar 2002 was een speciale creatie gepland. Maar daar ziet de KBB om allerlei redenen vanaf. Desondanks vraagt de muziekvereniging meer betrokken te worden bij wat cultureel reilt en zeilt in Kortrijk.

De feliciterende burgemeester Stefaan De Clerck nam daar alvast akte van. (VKK)

Concert Kortrijk Brass Band op 6 oktober in de Kortrijkse stadsschouwburg. Info en reservering: 056-23.98.50.