De Driesknoklaan krijgt nieuwe trottoirs. De werken kosten 600.000 frank en worden uitgevoerd samen met de al aangevatte snelheidsremmende maatregelen. Over die werken uitte raadslid Marc Byttebier (Gembel) tijdens de jongste gemeenteraadszitting zijn bezorgdheid.

Byttebier: ,,Ik heb het plan mee goedgekeurd maar zie nu enkele problemen. Ook de bewoners zijn er niet gerust in. Ik vrees dat de snelheid niet zal verminderen en bovendien wordt het bijzonder gevaarlijk voor de fietsers. Ook het probleem van het verdwijnen van veel parkeerplaatsen is geen gelukkige beslissing.''

Het raadslid voorspelt dat er veel ongevallen zullen gebeuren en vraagt onder meer de geplande plantvakken gedeeltelijk als parkeerruimte in te richten: ,,Ik heb ook vragen bij het feit dat de bewoners in de voormiddag een brief ontvangen over de werken en dat er in de namiddag al gestart wordt.''

Schepen Ann Accou (CVP) antwoordde dat er op verscheidene plaatsen parkeerstroken komen. ,,De plantvakken worden geen bloembakken maar er komen graszoden en een beperkt aantal bomen in. Door de wijzigingen wordt het een stuk slalom door de laan en dat zal snelheidsremmend werken.''

Raadslid Frans Deruytere (SP) suggereerde het voorstel om de bewoners eens samen te informeren. ,,Ik denk dat het ook goed is wijzigingen een tijdlang eerst met kegels en betonblokken te creëren, vooraleer ze echt uit te voeren.''

De raadsleden keurden op een drafje de aankoop van een pompgroep voor de bandweer en dranghekken voor de jeugddienst goed. In de nabije toekomst komt er een extra medewerker bij de administratie.

De CVP-meerderheid keurde de gemeenterekeningen voor het jaar 2000 goed. Tijdens de bespreking van de begrotingen voor 2002 van de kerkfabrieken vroeg de SP-fractie die begrotingen ook in de financiële commissie te behandelen. De burgemeester beloofde dat met het schepencollege te bespreken.

Op het einde van de zitting gaf raadslid Willy Kemseke (CVP) als OCMW-voorzitter toelichting bij de oprichting van een welzijnsraad. Hij vroeg een vertegenwoordiger van de gemeenteraad om in elk van de vijf werkgroepen zitting te hebben. (MVD)