Molen De Goede Hoop aan de Kortrijkstraat is aan een grondige beurt toe. Dat beaamde de gemeenteraad van Menen op z'n jongste zitting. Bij hevige regen stroomt het water door de wanden naar binnen. De beschermde molen, die in de jaren negentig grondig werd gerestaureerd, is nu aan een nieuwe restauratie toe. De kostprijs wordt op bijna 2 miljoen frank, bijna 50.000 euro, geraamd.

Jan Bekaert, voorzitter van vzw Molencomité De Goede Hoop: ,,Bij de eerste restauratie van de molen werd om budgettaire redenen geen aandacht besteed aan het waterdicht maken van de molenromp. Dat wreekt zich nu. De regen sijpelt gewoon binnen. De romp wordt niet alleen waterdicht gemaakt, hij wordt ook geverfd. In het wit of in het steenrood, dat staat nog niet vast.''

De restauratiekosten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap (50 procent), de provincie (15 procent) en de stad Menen (35 procent). Met de btw komt dat voor de stad op een uitgave van 877.568 frank (21.754,34 euro).


't Ghelandt
Ontmoetingscentrum (OC) 't Ghelandt werd in 1979 in gebruik genomen. In het OC is ook de bibliotheek verwerkt. Burgemeester Gilbert Bossuyt: ,,De normen waaraan een ontmoetingscentrum en een bibliotheek in de 21ste eeuw moeten voldoen, zijn niet meer dezelfde als 25 jaar geleden. Daarom is een nieuwe inrichting van de inkom van het OC, de tentoonstellingsruimte en bibliotheek noodzakelijk. De kosten daarvoor worden op 20 miljoen frank (500.000 euro) geraamd, die van het ereloon op 1,2 miljoen frank (300.000 euro).''

Bij het begin van de gemeenteraadszitting werd Marcel Berton als nieuwe schepen verkozen in opvolging van Martine Vanryckeghem, die haar ontslag had ingediend. Dat gebeurde niet nadat Lieve Favoreel-Craeynest (VIA) en enkele collega's hun ongenoegen geuit hadden over het feit dat de ontslagnemende schepen niet vervangen werd door een vrouw. De CVP stelde Anne Florin-Verhelst als tegenkandidate. Die kreeg de steun van de andere oppositiepartijen maar dat volstond niet om Marcel Berton een beentje te lichten. (ODW)