Veertig jaar geleden beschikten de scouts van Deerlijk als eerste jeugdbeweging over eigen lokalen maar die houten constructie was dermate door de tand des tijds aangetast, dat nieuwbouw de enige oplossing was. Een dynamisch comité, onder leiding van Arnold Vantieghem, behartigde niet alleen de bouwwerken maar ook de financiële kant van de operatie. Op vrijdag 7 september opent provinciegouverneur Paul Breyne de nieuwe lokalen.

Er kan moeilijk een betere plek gevonden worden voor jeugdlokalen. In het Gaverdomein, op een boogscheut van een grote wal en in de nabijheid van speelterreinen, speelplein en sportaccommodatie huizen de scouts al veertig jaar.


Vriendschap
Eerste groepsleider Jo Hackelbracht, thans ook lid van het bouwcomité: ,,Ik herinner mij nog dat pater André, onze eerste proost, de noodzakelijke 120.000 frank samenbracht voor de start. De gemeente stelde eind 1961 een stuk grond ter beschikking en enkele maanden later was de blokhut, zoals dat in de akte beschreven staat, een feit. Veertig jaar lang is dat de pleisterplaats van vele generaties scouts gebleven.'' De gidsenafdeling kreeg enkele jaren later een eigen lokaal aan de andere kant van de wal.

Chris Benoit was zes jaar groepsleider: ,,Veel van onze verkenners dronken hier hun eerste pintje en de fuifjes waren gelegenheden om naar een lief te zoeken. Uit de vele generaties zijn groepen ontstaan die ook nu nog samen feest vieren. Vriendschap was en is troef bij de scouts.''

Het verhaal van de bouwwerken is relatief kort en krachtig. Voorzitter van het bouwcomité Arnold Vantieghem: ,,Drie jaar geleden ontsproten de eerste ideeën en plannen. De echte start van ons comité, met de naam Bric-collage, had plaats op 24 mei 1998. Er waren dertien leden, de helft scouts en de helft ouders, oud-scouts en sympathisanten. De doelstelling was duidelijk: begeleiding en ontwikkeling alsook morele en financiële steun voor de realisatie en het beheer van een nieuwe scouts- en gidsenlokaal.''

Na een discussie over de vormgeving en over de manier van bouwen, opteerden ze uiteindelijk voor drie bouwblokjes die door een shelter, in de vorm van een tent, verbonden worden. Het binnenplein tussen de drie blokjes is 100 m² groot en verhard. Er zijn speel- en vergaderruimten, er is sanitair, een leidinglokaal en stapelplaats voor sjorhout. Het geheel is functioneel en modern uitgevoerd en vanuit de lokalen heb je een kijk op de wal.

De bouwheren gingen niet over ijs van één nacht. Het comité dokterde een financieel plan uit, dat de meeste inkomsten waarborgde. De gemeente sponsorde voor 1,66 miljoen en stelde het perceel grond voor vijftig jaar ter beschikking. De scoutsafdeling zelf had 1,7 miljoen gespaard door onder meer opeenvolgende succesvolle fancy-fairs en een speciale fuif.


Bouwstenen
Vantieghem: ,,We hopen volgend weekend op een goede fancy-fair en het comité zelf stond in voor 2 miljoen. Er zijn de 500.000 frank van Domus Dei, de giften en renteloze leningen, het reclamebord en eenmalige acties zoals de verkoop van bouwstenen.''

Vrijdag opent gouverneur Breyne de nieuwe lokalen en pater Rik wijdt ze in. Het verdere beheer is in handen van een dagelijks bestuur, met twee verantwoordelijken van de scouts en twee van het bouwcomité. De lokalen staan gratis ter beschikking van de scouts en gidsen. Drie dagen feest, met vrijdagavond het officiële gedeelte en zaterdagnamiddag kinderanimatie, om 16 uur misviering en om 17 uur de opening van de bar, de spelen en het restaurant. Om 21 uur is er Bal tropical en om 22 uur een wedstrijd limbodansen. Op zondag 9 september starten de festiviteiten om 11 uur. Om 12 uur is er exotische sfeermuziek, om 13 uur restaurant, om 16 uur touwtrekken en om 23 uur wordt het gratis vat bier geledigd. (MVD)