De school voor bijzonder lager onderwijs Zonneburcht gaat van start met een Europees project. ,,We verbroederen met scholen uit Hongarije, Frankrijk en Engeland'', vertelt directeur Hervé Debouver. ,,De titel van het project luidt: Wat maakt ons bijzonder?'' We stellen de directeur enkele vragen.

Hoe komt een school voor bijzonder onderwijs in een Europees project terecht?

,,We droomden er allang van samen te werken met een school uit de Hongaarse zusterstad Szekszard. Vorig jaar gingen enkele leerkrachten naar Alden Biesen voor een contactseminarie van Comenius, een idee van de Europese Commissie. Daarna slaagden we erin met scholen uit Rennes (Frankrijk), Oxford (Engeland) en Szekszard (Hongarije) contacten te leggen. Sinds enkele weken weten we dat het partnership goedgekeurd werd.''

Wat houdt het samenwerkingsverband concreet in?

,,We stellen ons in het eerste werkjaar uitgebreid aan elkaar voor, meestal via internet. Misschien maken we een gezamenlijke website naar het einde van het schooljaar. In de eerste maanden leren we een kinderliedje aan in de taal van de partnerscholen en we stellen een beknopt woordenboek samen. We maken ook een collage waarbij we aan de anderen vertellen uit wat een ontbijt of een andere maaltijd bestaat in België.''

De werktitel ,,Wat maakt ons bijzonder'' slaat op de term ,,bijzonder'' onderwijs?

,,Gedeeltelijk wel. Onze leerlingen zijn bijzonder in vergelijking met kinderen uit andere scholen. Maar we vragen ons ook af in welke mate we anders zijn dan de Engelsen, Fransen en Hongaren? Er zit een dubbele bodem in die titel.''

Mikt de school ook op een pedagogische samenwerking?

,,Absoluut. Het onderwijzend personeel wisselt ervaringen uit over attitude- en leerproblemen. Hoe lossen ze zo'n probleem op in andere landen? Dat wordt bijzonder interessant.''

Inlichtingen: Zonneburcht gaat Europees (tel.: 056-60.05.50).