Zullen we ooit per waterbus tussen Menen en Harelbeke kunnen varen (rijden)? VLD-raadslid Pierre Lano ziet daar wel iets in. Op de Kortrijkse gemeenteraadszitting van maandag 10 september vraagt hij de raad bij De Lijn aan te dringen opdat er een studie over de haalbaarheid van zo'n lijn zou worden gemaakt. Een waterbus hoort volgens Lano thuis in een toekomstgericht en duurzaam mobiliteitsplan. Alles wat over het water kan worden vervoerd, hoeft niet langer over de weg. De overheid moet alternatieve vervoerswijzen en -middelen kunnen aanbieden. Zo start De Lijn volgend jaar een proefproject op voor een pendeldienst op het zeekanaal tussen Brussel en Zemst. De Lijn is ook van plan een haalbaarheidsstudie uit te voeren over het inleggen van een rivierbus tussen Temse en Antwerpen. Een studiebureau zal de aard van het gebruikerspotentieel onderzoeken, de frequentie van de vaarten, de aanlegplaatsen, het prijskaartje en het soort vaartuig dat wordt ingezet. De idee van een waterbus komt niet van Lano zelf. Hij haalde het voorstel uit een consensustekst van Rebak, het regionaal streekplatform. Die tekst werd opgesteld door de werkgroep infrastructuur en mobiliteit, voorgezeten door Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé. Decaluwé vindt het niet fijn dat dat interne document, waar verscheidene politieke families aan meewerkten, nu door Lano vanuit de oppositie wordt gebruikt als een motie voor de gemeenteraad. Schepen van Mobiliteit Carmen Moulin staat niet afkering tegenover het denkspoor-Lano maar vindt alvast dat De Lijn prioritair moet investeren in de verdere realisatie van het stadsnet over de weg. (BVC)