Afvalintercommunale Imog laat een geurstudie uitvoeren rond de stortplaats in Moen. Dat antwoordde het Zwevegemse college op een vraag van Stefaan Pockelé (Agalev). Hij verwoordde klachten van omwonenden, die in de laatste zomerdagen te lijden hadden van stank. ,,Het is soms niet te harden. En dan bel ik naar de milieu-inspectie in Brugge. Op andere dagen verdraag ik het gewoon'', zegt een handelaar uit de buurt. ,,We doen al het mogelijke'', zegt Johan Bonnier van Imog.

Op de jongste zitting van de gemeenteraad van Zwevegem stelde Stefaan Pockelé vast dat er ondanks vele beloften niks veranderd is aan de geurhinder rond de stortplaats in Moen. Er moet een definitieve oplossing komen, volgens het groene raadslid. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat het soms geen lachertje is om op tweehonderd meter van de stortplaats te wonen.

,,Soms stinkt het dagen niet maar dan komt het weer opzetten in wolken'', zegt een handelaar. ,,Er zijn zelfs mensen in Heester die erover klagen. En als de WTV-fietstocht passeerde, vroegen de mensen me of het hier altijd zo stonk. Het was dan juist een warme dag.'' Het zou gaan om een indringende geur, die in de huizen blijft hangen. De handelaar: ,,Het is dan zaak ramen en deuren dicht te houden.''


Oliën
Het Zwevegemse college bevestigt de klachten van de laatste zomerdagen. Er is een geurstudie aan de gang in opdracht van Imog, die uitsluitsel moet geven over verdere maatregelen. Maar bij Imog zelf vinden ze dat ze al heel wat verder staan dan jaren geleden.

,,We hebben het afgelopen jaar zware inspanningen geleverd voor de buurt'', zegt adjunct-directeur Johan Bonnier. ,,Er is een wal gebouwd die de plek een stuk afschermt, er is een stuk overdekt, we gebruiken de nieuwste technieken om de geuroverlast te beperken.''

Zo gebruikt Imog etherische oliën om de geurhinder tegen te gaan. Bonnier: ,,Die oliën breken organische stoffen af. Maar het is niet altijd makkelijk om met dat ontgeuringssysteem te werken. Op zomeravonden wil de wind al eens makkelijk van richting of kracht veranderen en dan moeten we bijstellen. Overdag gaat dat makkelijker dan 's avonds. Het is ook een evenwicht behouden: te veel oliën gebruiken kan ook stank opleveren.''


Eerst weten
Imog beschikt ook al een tijdje over een snuffelaar, een man die in Moen de klachten noteert en doorgeeft aan Imog. Bonnier: ,,Als wij een klacht binnenkrijgen, kunnen we de ontgeuringsinstallatie meteen afstellen. Maar we moeten het eerst weten, dus moeten de mensen het eerst zeggen, hé.''

Volgens Bonnier heeft veel wrevel ook te maken met onwetendheid. En hij steekt de hand in eigen boezem. ,,We moeten eigenlijk meer communiceren met de mensen, uitleggen wat en hoe wij het doen. We moeten de mensen informeren.'' Hij denkt daarbij niet alleen aan de Open Bedrijvendag maar ook aan een herhaling van het onthaal van de buurtbewoners. ,,En de mensen moeten ook weten dat ze naar de snuffelaar mogen bellen.''

De snuffelaar heet Noel Mahieu en is bereikbaar via 0477-62.53.56.