De straatactie van Agalev-Ledegem op zondagmorgen blijft nazinderen. ,,Tegen acht actievoerders is klacht ingediend'', stelt burgemeester Paul Vanhie. De groenen hangt bovendien een dure factuur boven het hoofd. Een cijfer van minstens 150.000 frank doet de ronde. Agalev-Ledegem reageert verbolgen.

Bijna tien actievoerders beschilderden op zondagmorgen verscheidene ,,fietsonvriendelijke en gevaarlijke'' lokaties in de gemeente. Agalev-Ledegem vroeg op die manier meer aandacht voor de verkeersveiligheid van de fietsende (school)jeugd bij het begin van het nieuwe schooljaar.

,,Onze ludieke schilderactie was bedoeld om het publiek wakker te schudden en de gemeente tot spoed aan te zetten voor bijkomende veiligheidsmaatregelen'', bevestigt Agalev-secretaris Lucien Vandenbroucke. Burgemeester Paul Vanhie begreep het Agalev-protest helemaal anders. Hij mobiliseerde de brandweer om het witte schilderwerk stante pede van de straatstenen te spuiten.

Een veertigtal brandweerlui waren daarvoor op pad tot tegen het middaguur. Een tiental blussers bleven tot in de late namiddag aan de slag. De technische dienst hielp met de plaatsing van nadarafsluiting, de aanvoer van reinigingsproducten, noem maar op. ,,Zij die het misdrijf pleegden, zullen de rekening betalen'', herhaalde de Ledegemse burgemeester eergisteravond tegenover de gemeenteraad. ,,De opgeroepen diensten zijn bezig met de opmaak van hun factuur. Een concreet eindbedrag kan ik daarom nu nog niet noemen.'' Het cijfer van minstens 150.000 frank doet evenwel de ronde.


Verbolgen
,,Ook de opmaak van een proces-verbaal is bezig. Tegen acht actievoerders is al klacht ingediend. Zij werden herkend in de media. De aanklacht is dubbel: verstoring van de openbare orde en beschadiging van het openbaar domein'', stelt burgemeester Paul Vanhie. Waarom werden de actievoerders niét administratief aangehouden tijdens hun straatprotest?, wou CVP/V&D-gemeenteraadslid Wally Corneillie weten. ,,De onervarenheid van een burgemeester die nog maar enkele maanden in het zadel zit, is daar niet vreemd aan'', gaf Paul Vanhie eerlijk toe.

Agalev-Ledegem reageert verbolgen op de harde reactie van de meerderheidscoalitie. ,,Wij veroorzaakten geen schade. Want wij waren met gewone kalkverf op de baan. En toch worden wij als heuse terroristen afgeschilderd. Waarom de boodschapper aanvallen zonder naar de boodschap te luisteren? De gemeente trommelde een brigade politiemensen en tientallen brandweerlui op. Voor die overdreven reactie moet Agalev straks misschien de gepeperde factuur betalen. De gemeente reageert overdreven en doet onze ludieke actie op die manier escaleren tot een vaudeville. Het was wijzer geweest ons schilderwerk te laten staan en alles met échte verf te overschilderen'', argumenteert Lucien Vandenbroucke van Agalev-Ledegem.