Op de dorpsraad werden twee ernstige problemen onder de loep genomen. Het initiatief Dorp op stap kent een overrompelend succes. Er moet zelfs een wachtlijst opgesteld worden omdat de kaap van 500 deelnemers werd overschreden. De basisschool daarentegen zit in zak en as. Het geringe aantal kinderen op de schoolbanken zou wel eens tot een sluiting van de school kunnen leiden.

Op zondag 16 september gaat Schuiferskapelle op stap. Een rondrit door Brussel, een korte wandeling en een klassiek concert in het Paleis voor Schone Kunsten, allemaal aangeboden door het Festival van Vlaanderen, spreekt blijkbaar elke Kapellenaar aan. De lijst bevat al meer dan 500 namen en dus moet met een wachtlijst gewerkt worden.

Dominique Verté, voorzitter van de dorpsraad, onderhandelt nog met de organisatoren om enkele extra plaatsen af te dwingen. Anders is het voor de late intekenaars hopen dat her en der nog iemand afbelt. Het invullen van vrijgekomen zitjes kan nog op de dag zelf.

Voorts werden twee punten uit het onderhoud met het schepencollege aangehaald. Zo wil men de inwoners sensibiliseren om het containerpark netjes te houden. De Kapellenaars wijzen echter sluikstorters van buiten het dorp met de vinger. Wat de polyvalente zaal betreft, is een haalbaarheidsstudie aan de gang. In februari krijgt men daarover uitsluitsel.


Schoolprobleem
Anders is het gesteld met de basisschool, die een vestiging is van het Sint-Jozefsinstituut. Op de eerste schooldag kwamen amper 16 leerlingen opdagen. Wie rekent op onmiddellijke beterschap, komt bedrogen uit want in de kleuterklas meldden zich ook maar 8 kinderen. De leden van de dorpsraad vragen zich af waarom de inwoners van Schuiferskapelle het vertikken hun kinderen in eigen dorp naar school te sturen.

,,Het probleem is al zo'n acht jaar oud'', weten de aanwezigen. ,,Er waren al twee graadsklassen maar het eerste en tweede leerjaar hield men gescheiden. Op een bepaald ogenblik heeft men daar ook een graadsklas van gemaakt en dat is toen bij de ouders in slechte aarde gevallen. Van het een kwam het ander: minder leerlingen betekende ook de afbouw van de opvang.''

,,Er is zeker geen tekort aan kinderen in Schuiferskapelle. Voor Dorp op stap staan er 47 zes- tot tienjarigen op de deelnemerslijst en voor de jaarlijkse paaseierenraap kwamen er 80 kinderen opdagen. Maar aan de school loopt men voorbij. Sommige dorpsbewoners werken in Tielt en nemen hun kinderen mee. Anderen voeren zelfs georganiseerd kinderen naar Tielt.''

Men vreest dat met het lage aantal kinderen volgend jaar de sluiting dreigt. Net nu er nogal wat geboorten genoteerd worden en straks door meer woonmogelijkheden het aantal jonge gezinnen zal toenemen, zou dit faliekant zijn voor de Tieltse deelgemeente.

,,We komen van ver terug maar een dorp krijg je in één jaar niet helemaal weer op poten'', stelt Dominique Verté. ,,We moeten er wel op letten dat de schade niet te hoog oploopt. Op de volgende kernvergadering wordt het punt uitgediept en zullen we een onderhoud vragen met de directie.''

Ook directrice Monique Verbeke betreurt de gang van zaken. ,,Wij vragen ons eveneens af waarom de Kapellenaars de eigen school mijden. Wij doen er nochtans alles aan: het gebouw werd grondig vernieuwd, onze leerkrachten zetten zich honderd procent in en er werden huisbezoeken afgelegd. Jammer dat men mij eens niet op de dorpsraad heeft uitgenodigd om over de problematiek te spreken.'' (ART)