In 2002 zal een aanvang genomen worden met het sportcomplex aan de Stationsstraat en de Melkerijstraat. Daar komt er nieuwe sporthal en komen er twee voetbalvelden. Het totale project, dat zes hectaren sportruimte biedt, zal nog door de sportraad geadviseerd worden. Maar er komt alvast een oefenterrein voor paarden, een onderkomen voor de hondenbasisschool en wellicht ook een visvijver.

De eerste ideeën rond het nieuwe sportcomplex rijpen reeds in de hoofden van de beleidsmakers. ,,Wij zullen in de eerste fase het domein van zes hectaren niet totaal benutten. Zo kunnen wij in de loop van de jaren nieuwe sporten aantrekken'' verklaart de burgemeester. Hij is er ook voorstander van om de ingang via de Melkerijstraat te maken en aan die kant van het domein voor de nodige parkeerruimte te zorgen. In 2002 worden de eerste werken gepland om het stuk grond.


Groen
,,Wij zullen in de eerste fase beginnen met de aanplanting van het groen. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld het voetbalveld af schermen. Zonder wat volwassen groen zal iedereen voetbal kijken vanuit de Stationsstraat en de Melkerijstraat. Wat wij kunnen aanplanten zullen wij dan ook doen'' aldus de burgemeester.

Burgemeester Callens wil ook een visvijver in de buurt. Met de opgegraven aarde kan men een berm met staanplaatsen maken voor de voetbalkijkers. ,,Een talud met aan de ene kant groenvoorziening en aan de andere kant staanplaatsen'' verduidelijkt Burgemeester Callens.


Bos
CVP raadslid Marcel Cuvelier ziet het allemaal traag vooruit gaan. Hij bekommerde zich dan ook over de toegang tot het tweede veld van KVC Ardooie. ,,Dit is dringend aan verharding toe'' aldus Cuvelier die geen gehoor kreeg. De burgemeester liet wel in zijn toekomstkaarten kijken. ,,Wij zullen op het tweede veld van KVC Ardooie een bos laten aanleggen. Dit zal uiteraard maar gebeuren als de nieuwe sportinfrastructuur operationeel is'' luidt het.

Een andere groene plek zal in Koolskamp te vinden zijn.

De gemeente is van plan om de oude pastorij te verkopen. Met liet hiervoor een akte opmaken. Daarin staat dat het perceel achter de pastorij steeds en groen karakter moet behouden. Nu deze akte opgemaakt is kan men tot verkoop overgaan. Volgens de burgemeester zijn er reeds een aantal kandidaat kopers. Zij zullen uitgenodigd worden om een bod te doen.

(MR)