Zondag 9 september krijgt de parochie H. Hart in Heiende een bisschop op bezoek. Gabriël De Vylder is afkomstig uit Heiende en werd op 27 juni in Parijs tot orthodoxe bisschop gewijd. In Heiende zijn ze hem nog niet vergeten.

,,Het initiatief komt van deken Godfried Rooms. En wij waren daar heel blij mee, want wij volgen onze vroegere klasgenoot en buurjongen nog altijd.'' Dat zegt Annie Ongena (55). Samen met Nora Pieters organiseert ze een feest voor de oud-Heiendenaar.

Ook de familie is bij het feest betrokken. Zus Annette De Vylder: ,,Dat Guy ooit bisschop zou worden, had hij als kind ooit voorspeld. Wij noemen hem nog altijd Guy, alhoewel hij als bisschop de naam Gabriël heeft aangenomen.''

Annie Ongena zat in de derde kleuterklas op de Heiendse schoolbanken met buurjongen Guy De Vylder. ,,Kleuterleidster was zuster Laurentia. Die was wel streng, maar bij haar hebben wij heel veel geleerd. Als ze vijftien jaar geleden haar gouden kloosterjubileum vierde, is ons klasje nog eens samengeweest. En toen was Guy er ook bij als orthodoxe monnik. Intussen zijn we al eens bij hem in zijn kerk in Maastricht op bezoek geweest. Toch een heel andere godsdienst. Een mis duurt daar gemakkelijk vier uur en je kan er niet eens neerzitten.''

Volgens zus Annette was haar broer al van kleinsaf aangesproken door het religieuze. ,,Als wij thuis huizeken speelden, moesten wij eerst naar de mis. Guy had zelf een altaar ineengeknutseld en wij kregen van hem de communie met stukjes brood. Ook was hij misdienaar en 's zondags bracht hij veel tijd door in het klooster van de zusters in de buurt. Daar leerde hij zuster Constantine kennen. Dat was een Oekraïense zuster die hem ook Oekraïens leerde.''

Guy De Vylder was een late roeping. Hij leek voorbestemd om vader op te volgen als fabrikant van zitmeubelen. ,,Vader had gehoopt dat als hij uit het leger kwam, hij een andere kijk zou hebben op de dingen, maar in het leger was hij altijd op stap met de aalmoezenier en na zijn legerdienst ging hij naar het Instituut voor late roepingen in Kortrijk.''


T-club
Nadien ging hij filosofie studeren in het Sint-Paulusseminarie in Gent. De leiding daar was toen in handen van Godfried Rooms, nu deken van Lokeren. ,,Ik herinner mij Guy De Vylder heel goed. Toen was hij al erg geboeid door het gedachtengoed van de orthodoxe kerk. Ik vond dat wij als christenen onder elkaar er niet mochten aan voorbijgaan dat een Lokeraar tot bisschop werd gewijd, zelfs al is dat niet de rooms-katholieke godsdienst. Een echte oecumenische dienst wordt het niet. Dat wou hij zelf niet. Hij doet wel de lezingen en de homilie.''

Het celibaat is voor orthodoxe priesters niet verplicht. Toch bleef Guy De Vylder ongehuwd. ,,Hij is één keer weggeweest, samen met een neef naar jeugdclub T-club. Hij moet dan zo'n zestien of zeventien jaar geweest zijn. Na nog geen uur stond hij alleen weer thuis. 'Wat is dat daar. Dat is niets voor mij', gaf hij als uitleg. Ik ben twee jaar jonger dan hij. Mijn ouders waren nogal streng en meteen kon ik het vergeten om 's avonds weg te gaan'', glimlacht zus Annette.  • Dankviering met orthodox bisschop Guy De Vylder om 9.30 uur in de H.Hartkerk van Heiende. Aansluitend receptie in zaal Het Trefpunt . In de namiddag reünie derde kleuterklas 1952 in de Bokmolenhoeve.