Het OCMW van Sint-Niklaas koestert bouwplannen. ,,Wij willen geen nieuwe Wilg creëren, maar in de Westerbuurt is ruimte voor een tweede dienstencentrum'', zegt voorzitter Herman Koppen. Opmerkelijk is tevens de optie om een welzijnshuis in te planten. Het sociaal restaurant draait op volle toeren.

Het OCMW legde de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode op tafel. Eén van de blikvangers wordt allicht het toekomstige nieuwe dienstencentrum, waarvoor naar het opvanghuis voor asielzoekers Arcade wordt gelonkt. Het Rode Kruis-asielcentrum bevindt zich enkele meters verder.

,,Het opvanghuis in de Kasteelstraat vervult nu al een sociale functie'', zegt Koppen. ,,De huidige Wilg in de Lamstraat heeft te weinig voeling met de buurt. In de Westerwijk proberen we de buurtbewoners meer bij de werking van het nieuwe dienstencentrum te betrekken. We zullen in de Westerbuurt niet de activiteiten organiseren van de Lamstraat. Danspartijen hoeft niet. Een dienstencentrum is geen exclusief gebouw voor senioren.''


Restaurant
Ander prestigieus project wordt het welzijnshuis . De redenering is dat heel wat diensten op één plaats en aan één balie worden samengebracht.

,,Belangrijker dan het gebouw, is de grondidee achter het welzijnshuis'', meent Koppen. ,,Het OCMW bezit aan de Lodewijk De Meesterstraat de nodige grond om het huis in te planten. Het wordt sowieso een nieuwbouw. Rekening houdend met de budgetten die nog niet zijn bepaald, is het moeilijk er een realisatietermijn op te kleven. Maar binnen de vijf jaar moet de beslissing zijn gevallen. We denken aan een welzijnshuis dat onder andere onthaal, begeleiding, financiële hulp en preventieve hulpverlening bundelt. Dat laatste is een delicaat probleem. Misschien heeft het OCMW in het verleden te veel individuele hulp verleend.''

Het OCMW maakt ook tijd om een recent project te evalueren. Want het sociaal restaurant in de Azalealaan lijkt het zeer goed te doen, zegt Koppen: ,,We moeten ons bezinnen over de uitbreiding van de dienstverlening. De verruiming van de spijskaart met verschillende keuzemenu's per dag is een streefdoel. Je kan ook aandacht besteden aan het inrichten van een ontmoetingsruimte.''  • In het lokaal dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat start zaterdag 8 september om 10 uur een opendeurdag. Koen Venken vertelt er enkele verhaaltjes. Om 11 uur houdt Jessie De Caluwé een aperitiefgesprek. Om 14 uur kan je info krijgen over thuiszorgdiensten. Daarna treden seniorendansgroep De Wilg en een cabaretgroep op.