Het personeel van het Logistiek Complex Noord, de Westakkers in Haasdonk en Fort Brosius in Zwijndrecht, bezette gistermiddag een tijdlang de N70. Het militaire en burgerpersoneel wil meer duidelijkheid over wat er in de toekomst met hen zal gebeuren.

Binnen het herstructureringsplan van minister van Landsverdediging Flahaut staat wel dat het kwartier Westakkers behouden blijft, maar er krijgen andere eenheden een onderdak. ,,Wat er met het huidige personeel zal gebeuren, weten we niet'', zegt Daniël Meersman (ACV).

Gisterochtend was er een personeelsvergadering voor zowel de militairen als het burgerpersoneel. Een honderdtal militairen is momenteel op oefening, een ander deel is nog met vakantie na hun opdracht in Kosovo. Maar de vakbondsafgevaardigden konden maar weinig nieuws vertellen. ,,We hadden nog contact met de kolonel die verantwoordelijk is voor de verdere informatiestroom. Maar ook die kon niet zeggen wat er met het personeel van Westakkers zal gebeuren. Er zou in Westakkers wel een antenne van het logistiek complex in Rocourt komen, maar niemand heeft er een idee van hoeveel mensen er dan in Haasdonk kunnen blijven werken. Er zou nu een lijst komen met kazernes waar mensen zogezegd vrijwillig kunnen naar muteren. Maar dit is niet vrijwillig, de logistieke activiteiten in Haasdonk worden stopgezet'', zegt Meersman.

Volgens Yves Huwaert van de militaire vakbond is het duidelijk dat minister Flahaut het leger wil afslanken, maar dat er geen geld is om daar sociale compensaties tegenover te stellen: ,,Er komen afvloeiingen, maar er zijn tegemoetkomingen. Nu wordt dan maar een ontmoedigingsplan gestart, waarbij men hoopt dat er uiteindelijk heel wat mensen vrijwillig zullen opstappen.''


Nieuwe actie
Zowat 150 personeelsleden van Westakkers bezetten gisteren omstreeks 12 uur eerst de N70 Sint-Niklaas-Antwerpen ter hoogte van de kazerne. Daarna trokken ze te voet naar het kruispunt De Ster.

De bezetters lieten ziekenwagens en lijnbussen wel over het bezette kruispunt. Overigens had de actie niet echt veel invloed op het verkeer. Tijdens de middag is het niet echt druk op de N70 en de politie leidde het verkeer aan andere kruispunten om. Even na één uur werd de bezetting opgeheven.

Het personeel van de Westakkers geeft zich echter nog niet gewonnen. ,,Er volgen zeker nieuwe acties'', zegt Yves Huwaert. ,,We denken bijvoorbeeld aan de bezetting van een militair kwartier. En die bezetting willen we volhouden tot minister Flahaut ons duidelijk vertelt wat er op langere termijn met het personeel van Westakkers zal gebeuren.''