Begin september herdenken de vaderlandslievende verenigingen de bevrijding van Aalst. De opkomst voor de plechtigheid wordt alsmaar kleiner. Schepen Patrick De Smedt roept op om de handen in elkaar te slaan. ,,We moeten verhinderen dat de herinnering aan de oorlogsgruwel vervaagt.''

,,Er zijn nog nauwelijks oudstrijders, en het lijkt erop dat met hen ook de herinnering aan het wrede verleden vervaagt'', zegt schepen De Smedt. ,,Daarom vraag ik de vaderlandslievende verenigingen uitdrukkelijk om na te denken over een manier waarop we de officiële vieringen nieuw leven kunnen inblazen. In deze tijd van oprukkend racisme en vreemdelingenhaat, kan de herdenking een nieuwe betekenis krijgen.''

Schepen De Smedt ziet daartoe een aantal mogelijkheden. ,,De verenigingen zouden kunnen samenwerken met de Vredesbeweging van Jef De Loof, met de scholen. Voorts kunnen we overwegen of de Oorlogskroniek der Stad Aalst van de hand van stadsarchivaris Van Der Heyden niet dient heruitgegeven. Over drie jaar vieren we zestig jaar bevrijding, het ooggetuigenverslag van de archivaris zou naar aanleiding daarvan opnieuw onder de aandacht gebracht kunnen worden. Ik denk ook dat we moeten werken aan de versnippering van de activiteiten. Het zou goed zijn te komen tot een ruime, serene en zinvolle viering waarin verschillende organisatoren zich kunnen vinden, op één plaats voor heel Aalst. Verenigingen die vrede willen, moeten daar in vrede naartoe kunnen groeien.''