De scoutsgroep Inch Allah organiseert op zaterdag 8 september de vierde editie van de Kameleon-fuif . 1200 jongeren en 300 ouders zakten vorig jaar af naar de scoutsterreinen naast het voetbalterrein van Kruishoutem. In de namiddag hadden 220 kinderen hen dat al voorgedaan voor de kinder-Kameleon . Telkens op de tweede zaterdag van september zetten de Kruishoutemse scouts alle registers open.

Dit jaar beginnen ze aan hun 35ste werkjaar. En dat willen ze even succesvol starten als de voorbije jaren.

Daar kruipt wellicht heel wat voorbereiding in?

Steven De Caluwé : ,,Met een kern van een zevental mensen zijn we al ruim een half jaar op voorhand met Kameleon bezig. Dat gaat van T-shirts drukken, over drank bestellen tot de feesttent reserveren. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de hulp van een vijftiental mensen uit de ouderraad en onze leidersploeg die dertig man sterk is. De dag zelf doen we beroep op zestig medewerkers.''

Hoe is Kameleon ontstaan?

Pieter Van Oost : ,,Kameleon is gegroeid uit de Jungle Party. Dat was een gezamenlijke organisatie van de scouts en de KSJ van Kruishoutem. Vier keer vond die plaats, telkens met een tussenperiode van twee jaar. De laatste keer kwamen op de Jungle Party 2500 man af. Dat was een beetje teveel van het goede. Vier jaar geleden besloten we om met de scouts apart een Kameleon-fuif te organiseren.''

Wat moeten we ons bij Kameleon voorstellen?

Steven : ,,Kameleon bestaat eigenlijk uit twee delen. In de namiddag is er vanaf 14 uur een kinder-Kameleon voor kinderen tussen zes en veertien jaar. Dit jaar staat die in het teken van cowboys en indianen. Op het einde zorgt de Kruishoutemse brandweer naar jaarlijkse traditie voor een verrassing. Vanaf 16.30 uur zijn de ouders welkom.''

Pieter : ,,'s Avonds begint vanaf 20 uur de grote Kameleon-fuif. Deze vindt plaats in ons scoutslokaal en in een grote tent. Daartussen is er een soort binnenplein met een buitentoog, een frietkraam en een cocktailbar. In het lokaal is er een ouderbar met muziek uit de jaren zestig tot tachtig. In de tent draaien we jongerenmuziek.''

Vanwaar de naam Kameleon?

Steven : ,,We schenken elk jaar enorm veel aandacht aan de inrichting van ons terrein. Elk deel heeft een andere kleur. En we laten ook T-shirts drukken. Nu dragen we nog die van verleden jaar. Op 8 september krijgen alle medewerkers een nieuw T-shirt in rood, geel en blauw. Net als kameleons veranderen wij dus op de fuif van kleur.''

Waarom moeten wij zeker naar de scouts-fuif komen?

Pieter : ,,Kameleon is gewoon anders dan alle andere fuiven. Er is zeer veel variatie. En het is gewoon gezellig met die tent en dat binnenplein. Je hebt wat de sfeer van een mini-festival. Er zijn heel wat jongeren, maar ook ouders komen op Kameleon af. En elk jaar opnieuw vinden die het even geestig.''