Het gemeentebestuur van Lochristi heeft er momenteel officieel nog geen weet van dat het feestcomité van het Oosteinde zondag de Dag van het Boerenpaard , laat staan het rattenrijden , gaat organiseren. Niettemin werd tijdens de wekelijkse vergadering van het schepencollege gisteren beslist het rattenrijden met échte ratten te verbieden. ,,We baseren ons hierbij op de wet op het dierenwelzijn'', zegt burgemeester Yves Deswaene. ,,We gaan op ons elan van vorig jaar door: burgemeester Schoonjans verbood het toen, ik doe dat nu ook.''