De grote vissterfte van maandag op de Coupure was te wijten aan de instroom van zuurstofloos rioolwater, bleek gisteren uit analyses van de dienst Leefmilieu. Dode vissen dreven er maandag, over een afstand van enkele honderden meters, terwijl andere wanhopig adem probeerden te happen aan het wateroppervlak.

,,Ik woon hier drie jaar en nog nooit heb ik hier een dode vis gezien'', zegt Pieter De Smet. ,,Toen ik maandag uit mijn venster aan de Waldamkaai keek, zag ik een donkere vlek drijven. En waar ze passeerde, kwamen onmiddellijk vissen boven.''

De Smet belde de brandweer en ook de dienst Leefmilieu kwam ter plaatse. Er werden stalen genomen van enkele vissen en ook van het water. Aan de Bargiekaai was er een verdacht lozingspunt, waaruit vuil water stroomde.

Uit de analyses leidde de dienst Leefmilieu gisteren af dat een samenloop van omstandigheden aan de basis lag van de vissterfte. ,,Het water was al vrij zuurstofarm door het voorbije warme weer. Daar bovenop kwam er een probleem met een overlopend overstort. Als een riolering dreigt te overstromen, wordt het rioolwater langs dergelijke overstorten geloosd. Dat rioolwater heeft helemaal geen zuurstof meer. De lozing van dat water bracht de vissen in de problemen.''

De brandweer bracht urenlang zuurstof in het water en schepte intussen de dode vissen weg. Ook gisteren kwamen er nog veel dode vissen bovendrijven. ,,Het water blijft immers zuurstofarm en veel vissen waren nog uitgeput door wat er maandag gebeurde'', verklaart de dienst Leefmilieu.

Om een herhaling te voorkomen, zal het overstort dat de problemen veroorzaakte worden herbekeken, beloofden de stadsdiensten. (TOD)